Nyheter

 • Version 15.4.11

  Den här versionen innehåller en hel del förbättringar i befintliga komponenter samt webbkomponenten för bifoga fil.
 • Version 15.2.7 är driftsatt

  Versionen innehåller nya komponenter för kort, objektlista och en ny variant av laddningsindikatorn, det vill säga spinnern.
 • Version 15.1.4 är driftsatt

  Version 15.1.4 innehåller felrättningar, en ny webbkomponent och några förbättringar. Du kan också läsa om vad vi håller på att utveckla i styleguiden så att du är förberedd inför kommande versioner.
 • Version 15.0.35 är driftsatt

  Version 15.0.35 innehåller brytande förändringar. Den innehåller också felrättningar, nya webbkomponenter och några förbättringar. Du kan också läsa om vad vi håller på att utveckla i styleguiden så att du är förberedd inför nästa version.
 • Version 14.0.0 är driftsatt

  Version 14.0.0 innehåller brytande förändringar. Den innehåller också nya ikoner, felrättningar och flera nya webbkomponenter. Du kan också läsa om vad vi håller på att utveckla i styleguiden så att du är förberedd inför nästa version.
 • Version 13.0.0 är driftsatt

  Den här versionen innehåller flera viktiga brytande förändringar. Bland annat har de komponenter som har en label uppdaterats för att HTML-koden ska validera. Versionen innehåller också de nya komponenterna vertikal meny och dropdown.
 • Version 12.2.1 är driftsatt

  Denna versionen innehåller en komponent för bekräftameddelande och fler fonter för fetmarkering och kursivering. Den innehåller också flera felrättningar och en webbkomponent för utfällbart stycke. Du kan även läsa om ikoner, tillgänglighet och hur planen ser ut för brytande förändringar.
 • Version 12.1.0 är driftsatt

  Den här versionen innehåller en komponent för sidpanel samt ikoner för till exempel teknisk support och spara. Den innehåller också en felrättning för att göra knapparna mer tillgängliga. Du kan också testa att registrera en katt i "Kattregistret" som är ett exempel på en e-tjänst som är byggd med styleguidens komponenter.
 • Version 12.0.0 är driftsatt

  Den här versionen innehåller en ny komponent för modala fönster. Versionen innehåller också en ny funktion för radioknappar, brytande förändringar för tabeller och brödsmulor samt flera felrättningar.
 • Version 11.1.0 är driftsatt

  Den här versionen innehåller flera brytande förändringar. Bland annat är alla inmatningsfält förändrade för att de ska bli bättre ur tillgänglighetsynpunkt. Även riktlinjerna för om man ska märka upp de obligatoriska eller valfria fälten är ändrade. De nya riktlinjerna säger att de obligatoriska fälten ska märkas upp.
 • Version 10.1.11 är driftsatt

  Version 10.1.11 innehåller bland annat en sökkomponent och några nya ikoner. Nu är även CSS uppdelat per komponent.
 • Utveckla mot standarder istället för specifika webbläsare

  Jordbruksverkets webbplatser och e-tjänster ska fungera bra i de populäraste webbläsarna. Vi ska därför utveckla mot standarder som stöds av många webbläsare istället för att utveckla mot specifika webbläsare.
 • Version 10.0.0 är driftsatt

  Den här versionen innehåller bland annat flera brytande förändringar. Komponenternas storlekar benämns på ett nytt sätt samt komponenten för flikar har fått ett nytt utseende.
 • Version 9.1.1 är driftsatt

  Versionen innehåller den nya komponenten textknapp. Versionen innehåller även flera felrättningar men ingen brytande förändring.
 • Version 9.0.0 är driftsatt

  Version 9.0.0 innehåller nya varianter av utfällbara stycken, spinnern och multitextfält. Den innehåller även felrättningar och brytande förändringar.
 • Version 8.0.0 är driftsatt

  Version 8.0.0 innehåller bland annat en tiny multiselect, några felrättningar och ett par brytande förändringar. HTML-koden finns nu även i designsystemet.
 • Startmallen gör det lättare att komma igång med styleguiden

  Nu finns en startmall som du kan använda när du ska använda styleguiden i ett nytt utvecklingsprojekt. Ska du använda styleguidens komponenter i ett befintligt projekt finns tips och instruktioner som hjälper dig.
 • Tooltip och sidfot

  Behöver du använda en sidfot, det vill säga en footer, eller en tooltip så finns det nu rekommendationer för hur de ska se ut och användas.
 • Version 7.0.0 är driftsatt

  Version 7.0.0 innehåller bland annat en komponent för att ladda upp filer, en komponent för multitextfält, en ikon för språkval och rekommendationer för tooltip och sidfot. Versionen innehåller också en brytande förändring för utfällbara stycken samt några mindre felrättningar.
 • Version 6.0.0 är driftsatt

  Version 6.0.0 innehåller två nya komponenter, multi-select och laddningsindikator, det vill säga spinner. Den innehåller också fyra brytande förändringar och flera felrättningar.
 • Version 5.2.0 är driftsatt

  Version 5.2.0 innehåller nya komponenter som till exempel header, meny och flikar. Den innehåller också några förändringar av befintliga komponenter och några felrättningar.
 • Version 5.1.0 är driftsatt

  Version 5.1.0 innehåller felrättningar och nya varianter av befintliga komponenter, till exempel radioknappar och checkboxar med textfält.
 • Version 5.0.0 är driftsatt

  Version 5.0.0 innehåller både helt nya komponenter, någon buggrättning och en brytande förändring.
 • Version 4.0.4 är driftsatt

  Version 4.0.4 av komponentbiblioteket driftsattes den 29 mars. Versionen innehåller nytt gridsystem, ändrad typografi, uppdelning av javascript per komponent och komponenter för olika typer av meddelanden.
 • Version 1.0 är driftsatt

  Versionen 1.0 av komponentbiblioteket driftsattes den 12 december. Du hämtar styleguidens CSS via CDN-servern genom att lägga in en länk till styleguidens CSS i projektets index.html-fil. Du hittar länken till CDN-servern på sidan om komponenter.
 • Textfält och checkbox

  Fler och fler komponenter kommer in i Styleguiden. Nu är komponenterna textfält, textyta, single-select, tabeller, radionknappar och checkboxar klara. Vi har också uppdaterat typografin och informationen om ikonerna. Som vanligt vill vi gärna veta vad du tycker så kontakta styleguideteamet om har synpunkter, frågor eller vill använda en komponent.
 • Riktlinjer för webbläsare

  Nu finns det riktlinjer för vilka webbläsare du ska utveckla för i första hand. Riktlinjerna kommer att uppdateras halvårsvis. För hösten 2018 är de prioriterade webbläsarna, Chrome Desktop, Safari IOS, Chrome Android, IE11, Edge Desktop och Firefox Desktop.
 • Färger som fungerar på skärm

  Jordbruksverkets logotypfärger finns nu anpassade för att fungera på skärm. Det finns också färger som inte utgår från Jordbruksverkets färger utan är framtagna för ett speciellt syfte, till exempel färger för systemmeddelanden. Det finns även nyanser av färgerna som kan användas för olika komponenter. Färgerna uppfyller kraven på god kontrast enligt kraven på tillgänglighet i WCAG 2.1.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide