Nyheter

 • Version 20.3.1

  Version 20.3.1 innehåller en felrättning av radioknapparna.
 • Version 20.2.9

  Version 20.2.9 innehåller en ny komponent, den efterlängtade namnvärdelistan. Versionen innehåller också nya funktioner i sidpanelen och ett flertal felrättningar.
 • Version 20.1.10

  Version 20.1.10 innehåller en ny funktion i komponenten dropdown samt flera felrättningar.
 • Version 20.0.45

  Version 20.0.45 innehåller många brytande förändringar, bland annat för knappar, sidpanelen och bifoga fil. Flera gamla javascript-komponenter är också borttagna. Versionen innehåller ett nytt mörkt sidhuvud för interna system samt några felrättningar. För den här versionen finns ett uppgraderingsscript som underlättar din uppgradering.
 • Förbered dig inför kommande driftsättning

  Styleguiden har ingen driftsättning i december utan nästa driftsättning blir förmodligen i januari. Den driftsättningen kommer att vara brytande och innehålla förändringar på knappar och komponenten bifoga fil.
 • Version 19.8.6

  Version 19.8.6 innehåller en ny komponent för datatabell, det vill säga en tabell som du kan använda när användaren ska kunna sortera, filtrera och söka i en tabell. Versionen innehåller också ny funktionalitet för multi-select och en felrättning i multitextfältet.
 • Version 19.7.4

  Version 19.7.4 innehåller felrättningar för multi-select, single-select och knappar. Den innehåller också filer med styleguidens SCSS-variabler för fontstorlek, tomrum och brytpunkter. Du kan också läsa om vilka komponenter som kommer tas bort i december.
 • Version 19.6.2

  Version 19.6.2 innehåller förbättringar i layoutsystemet och i komponenten för multi-select.
 • Version 19.5.9

  Version 19.5.9 innehåller en ny variant av checkboxar. Den innehåller också förbättringar för kort, ikonmallar och knappar med ikoner. Du kan också läsa om hur styleguiden namnsätter CSS-klasserna.
 • Version 19.4.5

  Version 19.4.5 innehåller tre nya ikoner, en för filtrering, en för tabellkolumner och en för filexport. Versionen innehåller också några felrättningar.
 • Version 19.3.10

  Version 19.3.10 innehåller en felrättning av komponenten för multi-select. Du som missade utbildningen av layoutsystemet har nu möjlighet att se en inspelning av presentationen.
 • Version 19.2.8

  Version 19.2.8 innehåller felrättningar i komponenterna för knappar, bifoga fil, single-select, toggle och den dynamiska hjälptexten.
 • Version 19.1.7

  Version 19.1.7 innehåller en ny ikon för anteckning, en ny funktion för multi-select samt några felrättningar. Vi vill också påminna utbildningen i layoutsystemet. Utbildningen passar frontendutvecklare och designers.
 • Version 19.0.53 samt inbjudan till utbildning

  Den här versionen är brytande och innehåller flera förändrade och rättade komponenter samt ett helt nytt layoutsystem. Det finns ett script som underlättar uppgraderingen. Du kan också anmäla dig till en utbildning i att använda layoutsystemet. Varmt välkommen!
 • Version 18.7.7

  Version 18.7.7 innehåller felrättningar i flera komponenter. Versionen innehåller också en ny funktion för den dynamiska hjälptexten samt en ny ikon som du till exempel kan använda när du vill att användaren ska ladda upp ett foto.
 • Version 18.6.1

  Versionen innehåller en ny funktion för multitextfält på android-enheter samt två felrättningar i utseendet av den dynamiska hjälptexten och single-select.
 • Version 18.5.4

  Versionen innehåller en ny funktion i komponenten för multi-select så att du nu kan välja vilket värde som ska visas i inmatningsfältet. Versionen innhåller också ett flertal felrättningar. Till exempel har avståndet mellan den dynamiska hjälptexten och input-fältet blivit något större på alla inmatningsfält.
 • Version 18.4.7 är driftsatt

  Versionen innehåller en ny funktion för toggle och checkbox så att du kan använda dem utan en label. Versionen innehåller också felrättningar för z-index och bifoga fil.
 • Version 18.3.2 är driftsatt

  Versionen innehåller en refaktoriserad CSS, en felrättning och en ny design. Vi ber också om din hjälp för att förbättra rutinerna för driftsättningar.
 • Version 18.2.33 är driftsatt

  Versionen innehåller en ny funktion och felrättningar i några olika komponenter. Vi ber också om din hjälp för att förbättra rutinerna för driftsättningar.
 • Version 18.1.15 är driftsatt

  Den här versionen innehåller en komponent som gör det möjligt för användare som navigerar med tabb att hoppa över återkommande innehåll. Versionen innehåller också en del felrättningar.
 • Version 18.0.31

  Den här versionen innehåller flera brytande förändringar. En stor nyhet är det nya systemet för layoutmoduler som ersätter Bootstraps grid. Det finns nu också ett mer flexibelt utfällbart stycke och ett nytt kort.
 • Version 17.2.0 är driftsatt

  Den här versionen innehåller bland annat felrättningar i dropdown, typografin och laddningsindikatorn. Den innehåller också några nya ikoner och en ny funktion i dropdown.
 • Designmönster för inloggad användare

  Nu finns ett designmönster för att visa användaren att den är inloggad i ett system eller tjänst. För att veta det ska vara enhetligt finns ett mönster för vilka komponenter du ska använda och var de ska placeras.
 • Version 17.1.21 är driftsatt

  Den här versionen innehåller nya funktioner i webbkomponenterna, inmatningsfälten och navigeringskortet. Du får också lite tips på hur du får rätt rubriknivåer i navigeringskortet.
 • Version 17.0.44 är driftsatt

  Den här versionen innehåller flera brytande förändringar. Den innehåller också en ny komponent för så kallade sektionsmeddelande samt en ny variant av flikar. Utöver det är det flera felrättningar och många nya funktioner i befintliga komponenter.
 • Version 16.2.1 är driftsatt

  Versionen innehåller tre nya ikoner, ny design på flikar samt flera felrättningar.
 • Version 16.1.0 är driftsatt

  Versionen innehåller felrättningar samt några nya funktioner i kort, utfällbart stycke och laddningsindikatorn.
 • Du kan registrera din drake

  Den finns nya riktlinjer för hur du ska visa användaren att ett fält är obligatoriskt. Det finns också förbättrad information om hur du ska använda styleguiden och det går att se när den första versionen av en komponent driftsattes. Den påhittade e-tjänsten där du kan se hur styleguidens komponenter fungerar tillsammans har bytt namn från Kattregistret till Drakregistret. 
 • Version 16.0.20 är driftsatt

  Version 16.0.20 innehåller brytande förändringar. Versionen innehåller också nya komponenter för navigeringskort och sök. För att förenkla för dig kan du nu använda ett färdigt skript för att införa de brytande förändringarna i ditt projekt. 
 • Version 15.4.11 är driftsatt

  Den här versionen innehåller en hel del förbättringar i befintliga komponenter samt webbkomponenten för bifoga fil.
 • Version 15.2.7 är driftsatt

  Versionen innehåller nya komponenter för kort, objektlista och en ny variant av laddningsindikatorn, det vill säga spinnern.
 • Version 15.1.4 är driftsatt

  Version 15.1.4 innehåller felrättningar, en ny webbkomponent och några förbättringar. Du kan också läsa om vad vi håller på att utveckla i styleguiden så att du är förberedd inför kommande versioner.
 • Version 15.0.35 är driftsatt

  Version 15.0.35 innehåller brytande förändringar. Den innehåller också felrättningar, nya webbkomponenter och några förbättringar. Du kan också läsa om vad vi håller på att utveckla i styleguiden så att du är förberedd inför nästa version.
 • Version 14.0.0 är driftsatt

  Version 14.0.0 innehåller brytande förändringar. Den innehåller också nya ikoner, felrättningar och flera nya webbkomponenter. Du kan också läsa om vad vi håller på att utveckla i styleguiden så att du är förberedd inför nästa version.
 • Version 13.0.0 är driftsatt

  Den här versionen innehåller flera viktiga brytande förändringar. Bland annat har de komponenter som har en label uppdaterats för att HTML-koden ska validera. Versionen innehåller också de nya komponenterna vertikal meny och dropdown.
 • Version 12.2.1 är driftsatt

  Denna versionen innehåller en komponent för bekräftameddelande och fler fonter för fetmarkering och kursivering. Den innehåller också flera felrättningar och en webbkomponent för utfällbart stycke. Du kan även läsa om ikoner, tillgänglighet och hur planen ser ut för brytande förändringar.
 • Version 12.1.0 är driftsatt

  Den här versionen innehåller en komponent för sidpanel samt ikoner för till exempel teknisk support och spara. Den innehåller också en felrättning för att göra knapparna mer tillgängliga. Du kan också testa att registrera en katt i "Kattregistret" som är ett exempel på en e-tjänst som är byggd med styleguidens komponenter.
 • Version 12.0.0 är driftsatt

  Den här versionen innehåller en ny komponent för modala fönster. Versionen innehåller också en ny funktion för radioknappar, brytande förändringar för tabeller och brödsmulor samt flera felrättningar.
 • Version 11.1.0 är driftsatt

  Den här versionen innehåller flera brytande förändringar. Bland annat är alla inmatningsfält förändrade för att de ska bli bättre ur tillgänglighetsynpunkt. Även riktlinjerna för om man ska märka upp de obligatoriska eller valfria fälten är ändrade. De nya riktlinjerna säger att de obligatoriska fälten ska märkas upp.
 • Version 10.1.11 är driftsatt

  Version 10.1.11 innehåller bland annat en sökkomponent och några nya ikoner. Nu är även CSS uppdelat per komponent.
 • Utveckla mot standarder istället för specifika webbläsare

  Jordbruksverkets webbplatser och e-tjänster ska fungera bra i de populäraste webbläsarna. Vi ska därför utveckla mot standarder som stöds av många webbläsare istället för att utveckla mot specifika webbläsare.
 • Version 10.0.0 är driftsatt

  Den här versionen innehåller bland annat flera brytande förändringar. Komponenternas storlekar benämns på ett nytt sätt samt komponenten för flikar har fått ett nytt utseende.
 • Version 9.1.1 är driftsatt

  Versionen innehåller den nya komponenten textknapp. Versionen innehåller även flera felrättningar men ingen brytande förändring.
 • Version 9.0.0 är driftsatt

  Version 9.0.0 innehåller nya varianter av utfällbara stycken, spinnern och multitextfält. Den innehåller även felrättningar och brytande förändringar.
 • Version 8.0.0 är driftsatt

  Version 8.0.0 innehåller bland annat en tiny multiselect, några felrättningar och ett par brytande förändringar. HTML-koden finns nu även i designsystemet.
 • Startmallen gör det lättare att komma igång med styleguiden

  Nu finns en startmall som du kan använda när du ska använda styleguiden i ett nytt utvecklingsprojekt. Ska du använda styleguidens komponenter i ett befintligt projekt finns tips och instruktioner som hjälper dig.
 • Tooltip och sidfot

  Behöver du använda en sidfot, det vill säga en footer, eller en tooltip så finns det nu rekommendationer för hur de ska se ut och användas.
 • Version 7.0.0 är driftsatt

  Version 7.0.0 innehåller bland annat en komponent för att ladda upp filer, en komponent för multitextfält, en ikon för språkval och rekommendationer för tooltip och sidfot. Versionen innehåller också en brytande förändring för utfällbara stycken samt några mindre felrättningar.
 • Version 6.0.0 är driftsatt

  Version 6.0.0 innehåller två nya komponenter, multi-select och laddningsindikator, det vill säga spinner. Den innehåller också fyra brytande förändringar och flera felrättningar.
 • Version 5.2.0 är driftsatt

  Version 5.2.0 innehåller nya komponenter som till exempel header, meny och flikar. Den innehåller också några förändringar av befintliga komponenter och några felrättningar.
 • Version 5.1.0 är driftsatt

  Version 5.1.0 innehåller felrättningar och nya varianter av befintliga komponenter, till exempel radioknappar och checkboxar med textfält.
 • Version 5.0.0 är driftsatt

  Version 5.0.0 innehåller både helt nya komponenter, någon buggrättning och en brytande förändring.
 • Version 4.0.4 är driftsatt

  Version 4.0.4 av komponentbiblioteket driftsattes den 29 mars. Versionen innehåller nytt gridsystem, ändrad typografi, uppdelning av javascript per komponent och komponenter för olika typer av meddelanden.
 • Version 1.0 är driftsatt

  Versionen 1.0 av komponentbiblioteket driftsattes den 12 december. Du hämtar styleguidens CSS via CDN-servern genom att lägga in en länk till styleguidens CSS i projektets index.html-fil. Du hittar länken till CDN-servern på sidan om komponenter.
 • Textfält och checkbox

  Fler och fler komponenter kommer in i Styleguiden. Nu är komponenterna textfält, textyta, single-select, tabeller, radionknappar och checkboxar klara. Vi har också uppdaterat typografin och informationen om ikonerna. Som vanligt vill vi gärna veta vad du tycker så kontakta styleguideteamet om har synpunkter, frågor eller vill använda en komponent.
 • Riktlinjer för webbläsare

  Nu finns det riktlinjer för vilka webbläsare du ska utveckla för i första hand. Riktlinjerna kommer att uppdateras halvårsvis. För hösten 2018 är de prioriterade webbläsarna, Chrome Desktop, Safari IOS, Chrome Android, IE11, Edge Desktop och Firefox Desktop.
 • Färger som fungerar på skärm

  Jordbruksverkets logotypfärger finns nu anpassade för att fungera på skärm. Det finns också färger som inte utgår från Jordbruksverkets färger utan är framtagna för ett speciellt syfte, till exempel färger för systemmeddelanden. Det finns även nyanser av färgerna som kan användas för olika komponenter. Färgerna uppfyller kraven på god kontrast enligt kraven på tillgänglighet i WCAG 2.1.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide