Version 14.0.0 är driftsatt

Version 14.0.0 innehåller brytande förändringar. Den innehåller också nya ikoner, felrättningar och flera nya webbkomponenter. Du kan också läsa om vad vi håller på att utveckla i styleguiden så att du är förberedd inför nästa version.

Nytt och förändrat

Nya ikoner

Nu finns det ikoner som du kan använda för att visa:

 • låst
 • upplåst
 • prickmeny

Nya funktioner i komponenter

Sidpanel: Nu kan bredden på panelen justeras.

Uppdaterat till webbkomponent

Vi kommer att utveckla alla nya komponeter till så kallade webbkomponenter. De befintliga komponenterna kommer vi att uppdatera allteftersom. I den här driftsättningen har vi uppdaterat de befintliga komponenterna för:

 • Multi-select
 • Modalt fönster
 • Flikar
 • Multitextfält

Du kan läsa information om hur du kan använda webbkomponenter.

Felrättningar

 • Modalt fönster: Tidigare försvann stängknappen på små skärmar. Det felet är tillrättat.
 • Bekräftameddelande: Designen är uppdaterad.
 • Alla inmatningsfält: Hjälptexten är nu vänsterjusterad. Alla komponenter är nu också responsiva när man zoomar in texten.
 • Dropdown: Tidigare kunde man inte se hela innehållet när man zoomat in. Det felet är tillrättat.

Brytande förändringar

 • Dropdown: Namnen på attributen är ändrade så att vi följer samma mönster på alla webbkomponenter.
 • Utfällbart stycke: Namnen på attributen är ändrade så att vi följer samma mönster på alla webbkomponenter.

Pågående arbete i Styleguiden

Vi ser över komponenten för datumfält, så den komponenten kan komma att förändras.

Alla inmatningsfält kommer få ett förändrat utseendet. Vi kommer återgå till att använda en asterix (stjärna) för att visa att fältet är obligatoriskt. Vi kommer också ändra utseendet och placeringen för hjälptexter och formathjälp.

De webbkomponenter som är på gång är sökkomponenten, bekräftameddelande, bifoga fil och sidpanel.

Något du funderar över?

Hör av dig till styleguideteamet om du vill veta mer eller undrar över något. Du når oss på styleguide@jordbruksverket.se eller genom att komma förbi oss i landskapet i NO3. Vi gillar besök!

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/14.0.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-MNL93GxnMm8TiQNZCaYaTwYHlUnTfxJwTDqK2xeayXM=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/14.0.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.js" integrity="sha256-iyCNrbCC8GWFXfMaqB+i+0FuUMVWv/WLdSBhTxUx+2s=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad