Version 18.3.2 är driftsatt

Versionen innehåller en refaktoriserad CSS, en felrättning och en ny design. Vi ber också om din hjälp för att förbättra rutinerna för driftsättningar.

Nytt och förändrat

Nya funktioner

  • Refaktoriserat CSS: Vi har ändrat i Styleguidens CSS så att du som utvecklare kan använda Styleguidens mixins och SCSS-variabler utan att få in andra CSS-klasser.

Felrättningar

  • Multi-select: Nu får man uppläst i en skärmläsare om komponenten är öppen eller stängd.

Ny design av komponenter

  • Sidhuvud för e-tjänster: Justerat storleken på logotypen så att den är något större. Det påverkar inte höjden på själva komponenten.

Pågående arbete i styleguiden

Just nu arbetar vi i styleguideteamet med:

  • Nya rutiner för driftsättningar.
  • Förbättra och förenkla layouten.
  • Vi ser över Styleguidens webbplats.

Tyck till om rutinerna för driftsättningar

Styleguiden driftsätter nya versioner vid varje ordinarie driftsättning och vid var fjärde driftsättning är det brytande förändringar. Det betyder att styleguiden kan korrigera fel och leverera nya komponter snabbt och ofta. Det är ett problem att flera system som använder styleguiden inte uppdaterar när det kommer nya versioner utan ligger kvar med gamla versioner av styleguiden. Det leder till att buggar finns kvar och att målet med att ha enhetliga system inte nås. Nu ser vi över rutinerna för driftsättningar och vi vill gärna höra vad du tycker. Hur skulle vi kunna förenkla för ditt team så att det blir enklare att vara i fas med styleguidens versioner? Har du synpunkter och förslag på förbättringar kan du gärna mejla oss i stylelguideteamet.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@18.3.2

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.3.2/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-C3Np0I7CKEMd5GK0vTQWGZaUeDSUf7/yc3kaTlBdht0=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script  src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.3.2/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-+SjoMHsfmwH5cCpNKuc1+g4R/vfiR0eN+QsQKlsSV+w=" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.3.2/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-z55AoDsrHanKYsaXnjxsr3AAY+MSMDQOzRNoweKvuD4=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad