Version 18.7.7

Version 18.7.7 innehåller felrättningar i flera komponenter. Versionen innehåller också en ny funktion för den dynamiska hjälptexten samt en ny ikon som du till exempel kan använda när du vill att användaren ska ladda upp ett foto.

Nytt och förändrat

Nya funktioner

  • Dynamisk hjälptext: Nu kan du ändra texten som syns när användaren hovrar över knappen som öppnar upp den dynamiska hjälptexten. Du kan välja mellan dynamisk eller statisk hjälptext när du vill hjälpa användaren att fylla i rätt typ av information i ett inmatningfält.

Ny ikon

  • Kameraikon: Nu finns en ikon som du till exempel kan använda när du vill att användaren ska ladda upp ett foto, ta ett foto eller se att det finns ett foto.

Felrättningar

  • Multitext och Multiselect: Tidigare hamnade taggarna utanför komponenten. Det felet är tillrättat nu.
  • Textfält, singleselect, checkbox, radioknapp, sök, toggle, bifoga fil och fieldset: När någon av dessa komponenterna tas bort så kommer nu tillhörande mutationobserver också att tas bort.
  • Dropdown: Koden som lyssnar och stänger dropdownen vid ett klick utanför komponenten körs nu endast när dropdownen är öppen.
  • Textyta och textfält: Teckenräknaren räknar nu med även den text som redan är ifylld sedan tidigare i fältet.
  • Fullsidig laddningsindikator: Nu stannar tabbningen i komponenten till dess att den stängs antingen av användaren eller av sig självt.

Övrigt

Vill du se hur det ser ut med ett utfällbart stycke som ser ut som en tabell med rubriker så finns ett nytt exempel som du kan kika på.

Pågående arbete i styleguiden

Just nu arbetar vi i styleguideteamet med:

  • Varianter av radioknappar
  • Layouten

Nästa brytande driftsättning

Vi räknar med att driftsättningen i mars blir brytande.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@18.7.7

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.7.7/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-oxAqDAbZb7RxgGQ4ugxnHKrQw0m6XUdtfA0r3tE1rRo=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script  src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.7.7/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-P1gg6QuQryFbJnjf/AyryrCsKygbGkfHtUVUZUxgXVI=" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.7.7/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-VfgoIwOGoE+zWHVKRtOb3f2CJOW3z2+IBYhltz5jU0g=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad