Version 19.1.7

Version 19.1.7 innehåller en ny ikon för anteckning, en ny funktion för multi-select samt några felrättningar. Vi vill också påminna utbildningen i layoutsystemet. Utbildningen passar frontendutvecklare och designers.

Utbildning i att använda det nya layoutsystemet

Den 2 maj klockan 13-15 är du välkommen på utbilding i att använda layoutsystemet. Passa på att lära dig mer så att startsträckan till att använda det blir kortare. Utbildningen passar dig som jobbar med frontendutveckling eller design.

Anmälan till utbildningen

Nytt och förändrat

Nya ikoner

  • Anteckning: Ikon som visar att det finns anteckningar alternativt att man kan lägga in en anteckning.

Nya funktioner

  • Multi-select: Nu går det snabbare att fylla i en multi-select med hjälp av enbart tangentbordet. Tangentbordsnavigeringen för multi-select påminner nu om hur det fungerar för single-select.

Felrättningar

  • Knappar: Designen är justerad så att det ser lite annorlunda ut när man hovrar och fokuserar på alla varianter av knappar.
  • Radioknappar: Det är rättat så att extraklassattributet nu fungerar på bulletvarianten.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@19.1.7

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.1.7/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-2GesJ03+JEQFtQCsXniukUUURy94tD5lwtKtQ68USC4=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script  src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.1.7/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-4OXwkep0HNKezxb5FN7+bOVW5L06w4qQzgm/jnkxZ7Y=" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.1.7/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-4OXwkep0HNKezxb5FN7+bOVW5L06w4qQzgm/jnkxZ7Y=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad