Version 13.0.0 är driftsatt

Den här versionen innehåller flera viktiga brytande förändringar. Bland annat har de komponenter som har en label uppdaterats för att HTML-koden ska validera. Versionen innehåller också de nya komponenterna vertikal meny och dropdown.

Nytt och förändrat

Nya komponenter

 • Vertikal meny
 • Dropdown. Denna komponent finns bara som webkomponent.

Felrättningar

 • Sidpanelen, är rättad så att den fungerar på bärbar dator i Chrome.

Brytande förändringar

 • Varningsmeddelande och krismeddelande har nu fått attributet role alert så att de läses upp av skärmläsaren direkt när meddelandet visas på skärmen.
 • Sökkomponenten har fått en dold label som läses upp av skärmläsare. Sökknapparna har också fått en aria label så att även de blir upplästa.
 • Sidhuvudet, det vill säga headern. Attributet aria level är borttaget.
 • Radioknappar. Attributen role och aria-labelledby är bortagna från fieldset.

På de komponenter som innehåller ett label-element har vi tagit bort div-elementen och p-elementen eftersom de elementen inte är tillåtna att ha i en label för att HTML-koden ska validera. De komponenter som berörs är:

 • Bifoga fil
 • Checkboxar
 • Datumfält
 • Multi-select
 • Multitextfält
 • Radioknappar
 • Single-select
 • Textfält
 • Textyta

Något du funderar över?

Hör av dig till styleguideteamet om du vill veta mer eller undrar över något. Du når oss på styleguide@jordbruksverket.se eller genom att komma förbi oss i landskapet i NO3. Vi gillar besök!

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/13.0.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-c+eUsQVIOaiK7CA0HCjZjIwuDbGzh+U4+yQFAdoF5dg=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/13.0.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.js" integrity="sha256-s4v5U9psFv/wHUego7Q1LJc8yjZ/oB0TvSNLdYgD3xY=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad