Komponenter

Här hittar du de komponenter som är klara eller under utveckling. Du hittar också information om hur du hämtar komponenterna. Har du frågor om några komponenter eller saknar någon kontaktar du styleguideteamet.

Komponenter som vi utvecklar nu

  • Uppdatering av gridsystemet. Vi byter från Bootstrap till Grid CSS. Vi kommer dock behålla Bootstrap åtminstone ett år framåt, innan vi helt tar bort det.
  • Översyn av designen på den horisontella menyn.
  • En mer flexibel accordion, det vill säga utfällbart stycke.

Använda komponenterna

Du kan använda styleguidens komponenter både när du startar ett helt nytt projekt och i befintliga projekt. I ett befintligt projekt kan du välja att använda enstaka komponenter.

Så här gör du för att använda hela styleguiden eller bara enskilda komponenter.

Beställa en ny komponent

Kontakta styleguideteamet om du har behov av en komponent eller en variant av en komponent som inte redan finns i styleguiden. Du kan också kontakta oss om du är osäker på hur du ska använda en komponent. Du når teamet enklast genom mejla till styleguide@jordbruksverket.se

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide