Version 6.0.0 är driftsatt

Version 6.0.0 innehåller två nya komponenter, multi-select och laddningsindikator, det vill säga spinner. Den innehåller också fyra brytande förändringar och flera felrättningar.

Nytt och förändrat

Nya komponenter

 • Multi-select
 • Laddningsindikator, dvs spinner

Felrättningar

 • Brytpunkterna för skärmstorlek på header och grid är ändrade så att de nu har två brytpunkter istället för fyra.
 • På inmatningsfält är paddingen och bakgrunden ändrad så att det ska vara enhetligt på alla inmatningsfält.
 • På flikar är designen ändrad så att den bättre följer styleguidens formspråk.
 • På inaktiv single-select är rubrikfärgen justerad så att den bättre följer styleguidens formspråk.
 • Färgen på etiketten på inmatningsfält ändrad till #4d4d4d från #333.
 • Box shadow på de små varianterna av komponenterna är minskad.
 • Tabellerna är uppdaterade så att de bara har ett <thead> element i <tbody>.
 • Ifyllt värde i barnkomponenter till radioknappar och checkboxar försvinner när de blir inaktivta.

Brytande förändringar

 • På ikoner använder vi nu <span> istället för <i> på för att förbättra tillgängligheten så att skärmläsare inte ska tolka en ikon som kursiv text. <i> ska bara användas för kursiv text.
 • Alla små varianter av komponenterna har bytt namn från compact till tiny, förutom för knappar som har både compact och tiny.
 • Textfältsvarianten godkänd (sucess) är borttagen på grund av att det inte finns behov av den.
 • Den komponent som tidigare benämndes accordion heter nu accordion_text.

Något du funderar över?

Hör av dig till styleguideteamet om du vill veta mer eller undrar över något. Du når oss på styleguide@jordbruksverket.se eller genom att komma förbi oss i landskapet i NO3. Vi gillar besök!

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/6.0.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-I9nKbkRkjQ9uB1svJCn4jgwq7V8aeAqzbv/xQ5hbLfg=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/6.0.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.js" integrity="sha256-xhvgGaQnpxfZKD6n+uRFwGdIniVqPzrnTp3C7oJUnuM=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad