Version 15.2.7 är driftsatt

Versionen innehåller nya komponenter för kort, objektlista och en ny variant av laddningsindikatorn, det vill säga spinnern.

Nytt och förändrat

Nya komponenter

  • Kort
  • Objektlista
  • En vanlig laddningsindikator, det vill säga en spinner som inte är fullsidig

Uppdaterat till webbkomponent

  • Den fullsidiga laddningsindikatorn är uppdaterad till webbkomponent

Pågående arbete i Styleguiden

Just nu jobbar vi med följade saker i styleguideteamet. Resultatet kommer i framtida driftsättningar.

  • Navigeringskort.
  • Bifoga fil som webbkomponent.
  • Uppdatering av exemplet, det vill säga den fiktiva e-tjänsten Registrera katt, med fler komponenter.
  • Uppdatering av gridsystemet. Vi byter från Bootstrap till Grid CSS. Vi kommer dock behålla Bootstrap åtminstone ett år framåt innan vi helt tar bort det.
  • Ny design för sökkomponenten.

Något du funderar över?

Hör av dig till styleguideteamet om du vill veta mer eller undrar över något. Du når oss på styleguide@jordbruksverket.se.

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/15.2.7/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-awJmEItoqLc2tcOi7SgFKVnlrNPeFzdy3Fcl1AJcpgU=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/15.2.7/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.js" integrity="sha256-TJObBeGWO61XwhmhWw8nb2MTMXKUVbtsth6VPuq/oYw=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad