Version 10.1.11 är driftsatt

Version 10.1.11 innehåller bland annat en sökkomponent och några nya ikoner. Nu är även CSS uppdelat per komponent.

Nytt och förändrat

Nya komponeter

 • Sök: det finns nu fyra varianter av en sökkomponent
 • Ikoner, de nya är:
  • Lager
  • Sortera i kolumn
  • Öppet ärende
  • Stängt ärende

Nya funktioner i komponenter

 • Multi-select: nu finns det funktioner för att kunna välja alla och ta bort alla val.

CSS uppdelat per komponent

Det går nu att få ut CSS för varje enskild komponent. Tänk på att komponenterna kan ha ett annat namn i koden än det som står i styleguiden. Komponenten för utfällbart stycke heter till exempel accordion och namnges enligt modellen sjv-accordion.css

https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/10.1.11/package/dist/release/sjv-accordion.css Länk till annan webbplats.

Felrättningar

 • Multitextfältet: nu fungerar det att lägga till nya val i mobilen med hjälp av kommatecken.
 • Knappar: nu fungerar det att fokusera knapparna i Internet Explorer.
 • Multi-select: nu kan man ta bort alla val med "ta-bort" knappen. Vi har också förbättrat tillgängligheten så att att den läses upp bättre vid skärmläsare.

Något du funderar över?

Hör av dig till styleguideteamet om du vill veta mer eller undrar över något. Du når oss på styleguide@jordbruksverket.se eller genom att komma förbi oss i landskapet i NO3. Vi gillar besök!

Publicerad