Version 18.5.4

Versionen innehåller en ny funktion i komponenten för multi-select så att du nu kan välja vilket värde som ska visas i inmatningsfältet. Versionen innhåller också ett flertal felrättningar. Till exempel har avståndet mellan den dynamiska hjälptexten och input-fältet blivit något större på alla inmatningsfält.

Nytt och förändrat

Nya funktioner

  • Multi-select: Nu kan välja vilket värde som ska visas i listan med valbara alternativ. Det gör du genom att du skickar in en lista med objekt i attributet option.

Felrättningar

  • Alla inmatningsfält: Avståndet mellan den dynamiska hjälptexten och inmatningsfältet är något större.
  • Toggle: Tidigare var toggle grön när den var vald och inaktiverad, det vill säga disabled. Nu är det tillrättat så att den är grå när den är vald och inaktiverad.
  • Datumfält: Fonten är ändrad till Open Sans. Tidigare var det webbläsarens förvalda font som användes för fältet vilket ledde till att intrycket inte blev enhetligt för användarna.
  • Multi-select: Nu går det att lyssna på alla keyup- och keydownevent. Tidigare var de blockerade så att det inte gick att lyssna på dem.

Pågående arbete i styleguiden

Just nu arbetar vi i styleguideteamet med:

  • Varianter av radioknappar
  • Layouten

Nästa brytande driftsättning

Driftsättningen den 1 februari 2023 kommer att innehålla brytande förändringar.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@18.5.4

Hämta CSS

HTML
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.5.4/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-aykKd5WqS4F8Q34+lNEnGo8jj0x1m7cvFF3+s0Kp+w8=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.5.4/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-+SjoMHsfmwH5cCpNKuc1+g4R/vfiR0eN+QsQKlsSV+w=" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.5.4/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-eucSNBMNhD7Hq8EE9IeNwhq+yfpQSqxlV9Wy5Duzgfs=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad