Version 12.2.1 är driftsatt

Denna versionen innehåller en komponent för bekräftameddelande och fler fonter för fetmarkering och kursivering. Den innehåller också flera felrättningar och en webbkomponent för utfällbart stycke. Du kan även läsa om ikoner, tillgänglighet och hur planen ser ut för brytande förändringar.

Nytt och förändrat

Nya komponenter

  • Bekräftameddelande, det vill säga en komponent för confirm.
  • Fler fonter: Nu finns det fler varianter för fetmarkering och kursivering.

Uppdaterat till webbkomponent

Vi kommer att utveckla alla nya komponeter till så kallade webbkomponenter. De befintliga komponenterna kommer vi att uppdatera allt eftersom. I den här driftsättningen har vi uppdaterat den befintliga komponenten för:

  • Utfällbart stycke

Det finns också information om hur du kan använda webbkomponenter

Felrättningar

  • Modalt fönster, stängknappen är flyttad till en annan plats i fönstret. Knappen ligger nu i det övre högra hörnet. Tabbordningen är också justerad så att man kan tabba bakåt i fönstret utan att lämna det.
  • Sidpanelen, den fungerar nu även om man förstorar sidan mycket.
  • Knappar, nu har knappar ett specifikt utseende när de är aktiva.
  • Inmatningsfält, de fungerar nu bättre med Angular genom att inmatningsfältet skickar upp ett event när fältet uppdateras.

Brytande förändringar

Den här driftsättningen innehåller inga brytande förändringar. Vi kommer att koncentrera de brytande förändringarna till fyra gånger per år. Nästa driftsättnign som innehåller en brytande förändring är driftsättningen den 11 november.

Tillgänglighet

Det finns nya rekommendationer för hur du kan göra sidpanelen och modala fönster tillgängliga genom att använda aria-haspopup.

Ikoner

Nu finns exempel på hur du lägger in ikoner i HTML och från CSS.

Exempelsidan

Exempelsidan, där du kan se hur styleguidens komponenter fungerar i en fiktiv e-tjänst, är uppdaterad.

Fiktiv e-tjänst där styleguidens komponenter används

Hämta CSS

   <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/12.2.1/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-MqOrd0TmBmiHTXfHmqvBHYPvNAr1QzU9+fAUmYlBJ+M=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/12.2.1/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.js" integrity="sha256-nFWYQtq3blDPv4p+g8lwhCweTxL82wYJvzPI5cTeoX4=" crossorigin="anonymous"></script>

Något du funderar över?

Hör av dig till styleguideteamet om du vill veta mer eller undrar över något. Du når oss på styleguide@jordbruksverket.se eller genom att komma förbi oss i landskapet i NO3. Vi gillar besök!

Publicerad