Version 19.3.10

Version 19.3.10 innehåller en felrättning av komponenten för multi-select. Du som missade utbildningen av layoutsystemet har nu möjlighet att se en inspelning av presentationen.

Nytt och förändrat

Felrättningar

Multi-select: Tidigare när man kryssade ur ett valt alternativ så såg det ut som om man tagit bort alternativet men i själva verket så var det fortfarande valt. Nu är det tillrättat så att enbart de alternativ som är ikryssade är valda.

Filmen från utbildningen i layoutsystemet

Missade du utbildningen i styleguidens layoutsystem eller vill du uppdatera minnet av vad som sas på utbildningen? Vi filmade hela utbildningen så du kan titta på utbildningen i efterhand. Här hittar du både filmen och presentationerna:

G:\Temporär\styleguide\presentationer\utbildning layoutsystem

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@19.3.10

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.3.10/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-lkRZ0c23KngTSX0Gpiub3IyKiimB1RQWSI94ZANCpsU=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.3.10/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-O8AfyRYpfHfX/ea8b47p/STQSyUEzzY92sLPEaPZMA0=" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.3.10/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-O8AfyRYpfHfX/ea8b47p/STQSyUEzzY92sLPEaPZMA0=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad