Version 19.2.8

Version 19.2.8 innehåller felrättningar i komponenterna för knappar, bifoga fil, single-select, toggle och den dynamiska hjälptexten.

Utbildning i att använda det nya layoutsystemet

Den 2 maj klockan 13-15 är du välkommen på utbilding i att använda styleguidens layoutsystem. Passa på att lära dig mer så att startsträckan till att använda det blir kortare. Utbildningen passar dig som jobbar med frontendutveckling eller design.

Anmälan till utbildningen

Nytt och förändrat

Felrättningar
  • Knappar: Vi har tagit bort marginalen, det vill säga margin bottom. Marginalen blev felaktigt tillagd i en tidigare driftsättning.
  • Single-select: Har man ett förvalt värde så ska det nu alltid visas. Tidigare föll det förvalda värdet bort ibland.
  • Bifoga fil: Vi har uppdaterat summeringen av antalet bifogade filer så att det stämmer med det antal filer som är bifogat.
  • Bifoga fil: Knappen för att ta bort en bifogad fil är justerad så att storleken är samma på alla skärmstorlekar. Förändringen kommer märkas på små skärmar såsom läsplattor och mobiler.
  • Toggle: Utseendet vid hovring och fokusering är justerat så att det stämmer med utseendet på övriga komponenter.
  • Dynamisk hjälptext: Knappen för att stänga hjälptexten är justerad så att den är lika stor på alla skärmstorlekar. Förändringen kommer märkas på små skärmar såsom läsplattor och mobiler.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@19.2.8

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.2.8/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-lkRZ0c23KngTSX0Gpiub3IyKiimB1RQWSI94ZANCpsU=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script  src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.2.8/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-XFM+M5ygjtspOyOLGrxsT399ervOb9y/G8HLnwvoyHs=" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.2.8/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-XFM+M5ygjtspOyOLGrxsT399ervOb9y/G8HLnwvoyHs=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad