Du kan registrera din drake

Den finns nya riktlinjer för hur du ska visa användaren att ett fält är obligatoriskt. Det finns också förbättrad information om hur du ska använda styleguiden och det går att se när den första versionen av en komponent driftsattes. Den påhittade e-tjänsten där du kan se hur styleguidens komponenter fungerar tillsammans har bytt namn från Kattregistret till Drakregistret. 

Info om att använda styleguiden

Ni har önskat - vi har lyssnat! Sidan där du kan läsa om hur du ska använda styleguiden är förbättrad. Gå gärna in och titta om du tycker att den innehåller den hjälp du behöver för att kunna använda styleguiden. Vi är tacksamma för synpunkter.

Information om att använda styleguiden

Första versionen av en komponent

Nu kan du se när respektive komponent driftsattes första gången. Du kan läsa den informationen under rubriken Komponent och kod på sidan för respektive komponent.

Katten har blivit en drake

Den fiktiva e-tjänsten där du kan se hur komponenterna fungerar i ett sammanhang har bytt namn från "Kattregistret" till "Drakregistret". Anledningen till namnbytet är att det finns planer på att införa ett riktigt kattregister och vi vill inte förväxlas med det.

Visa att något är obligatoriskt

Utgångspunkten är alltid att vi inte ska be om mer information än vad vi verkligen behöver från användaren. Vi har prövat några olika varianter för att göra det tydligt för användarna vad de måste fylla i. Vi har testat på personer som använder skärmläsare och på personer som inte gör det. Testet visade att användarna förstår att markeringen * betyder att de måste fylla i fältet. I styleguiden markeras därför obligatoriska fält med markeringen *. Vi testar nu om det räcker att förklaringen i början av tjänsten är "* obligatoriskt".

Får du synpunkter från användare på det här vill vi gärna ta del av dem.

Publicerad