Jordbruksverkets styleguide

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

  • Version 17.2.0 är driftsatt

    Den här versionen innehåller bland annat felrättningar i dropdown, typografin och laddningsindikatorn. Den innehåller också några nya ikoner och en ny funktion i dropdown.
  • Designmönster för inloggad användare

    Nu finns ett designmönster för att visa användaren att den är inloggad i ett system eller tjänst. För att veta det ska vara enhetligt finns ett mönster för vilka komponenter du ska använda och var de ska placeras.
  • Version 17.1.21 är driftsatt

    Den här versionen innehåller nya funktioner i webbkomponenterna, inmatningsfälten och navigeringskortet. Du får också lite tips på hur du får rätt rubriknivåer i navigeringskortet.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide