Jordbruksverkets styleguide

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

  • Version 19.1.7

    Version 19.1.7 innehåller en ny ikon för anteckning, en ny funktion för multi-select samt några felrättningar. Vi vill också påminna utbildningen i layoutsystemet. Utbildningen passar frontendutvecklare och designers.
  • Version 19.0.53 samt inbjudan till utbildning

    Den här versionen är brytande och innehåller flera förändrade och rättade komponenter samt ett helt nytt layoutsystem. Det finns ett script som underlättar uppgraderingen. Du kan också anmäla dig till en utbildning i att använda layoutsystemet. Varmt välkommen!
  • Version 18.7.7

    Version 18.7.7 innehåller felrättningar i flera komponenter. Versionen innehåller också en ny funktion för den dynamiska hjälptexten samt en ny ikon som du till exempel kan använda när du vill att användaren ska ladda upp ett foto.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide