Jordbruksverkets styleguide

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

  • Version 19.6.2

    Version 19.6.2 innehåller förbättringar i layoutsystemet och i komponenten för multi-select.
  • Version 19.5.9

    Version 19.5.9 innehåller en ny variant av checkboxar. Den innehåller också förbättringar för kort, ikonmallar och knappar med ikoner. Du kan också läsa om hur styleguiden namnsätter CSS-klasserna.
  • Version 19.4.5

    Version 19.4.5 innehåller tre nya ikoner, en för filtrering, en för tabellkolumner och en för filexport. Versionen innehåller också några felrättningar.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide