Jordbruksverkets styleguide

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

  • Version 19.3.10

    Version 19.3.10 innehåller en felrättning av komponenten för multi-select. Du som missade utbildningen av layoutsystemet har nu möjlighet att se en inspelning av presentationen.
  • Version 19.2.8

    Version 19.2.8 innehåller felrättningar i komponenterna för knappar, bifoga fil, single-select, toggle och den dynamiska hjälptexten.
  • Version 19.1.7

    Version 19.1.7 innehåller en ny ikon för anteckning, en ny funktion för multi-select samt några felrättningar. Vi vill också påminna utbildningen i layoutsystemet. Utbildningen passar frontendutvecklare och designers.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide