Jordbruksverkets styleguide

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

  • Version 15.2.7 är driftsatt

    Versionen innehåller nya komponenter för kort, objektlista och en ny variant av laddningsindikatorn, det vill säga spinnern.
  • Version 15.1.4 är driftsatt

    Version 15.1.4 innehåller felrättningar, en ny webbkomponent och några förbättringar. Du kan också läsa om vad vi håller på att utveckla i styleguiden så att du är förberedd inför kommande versioner.
  • Version 15.0.35 är driftsatt

    Version 15.0.35 innehåller brytande förändringar. Den innehåller också felrättningar, nya webbkomponenter och några förbättringar. Du kan också läsa om vad vi håller på att utveckla i styleguiden så att du är förberedd inför nästa version.

Senast publicerad 2021-03-19

Sidansvarig för sidan är Styleguide