Jordbruksverkets styleguide

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

Nyheter

  • Version 20.4.1

    Version 20.4.1 innehåller en felrättning i toggle samt en förändring i den horisontella menyn så att den ska fungera bra i kombination med en dropdown.
  • Version 20.3.1

    Version 20.3.1 innehåller en felrättning av radioknapparna.
  • Version 20.2.9

    Version 20.2.9 innehåller en ny komponent, den efterlängtade namnvärdelistan. Versionen innehåller också nya funktioner i sidpanelen och ett flertal felrättningar.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide