Jordbruksverkets styleguide

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

  • Version 19.8.6

    Version 19.8.6 innehåller en ny komponent för datatabell, det vill säga en tabell som du kan använda när användaren ska kunna sortera, filtrera och söka i en tabell. Versionen innehåller också ny funktionalitet för multi-select och en felrättning i multitextfältet.
  • Version 19.7.4

    Version 19.7.4 innehåller felrättningar för multi-select, single-select och knappar. Den innehåller också filer med styleguidens SCSS-variabler för fontstorlek, tomrum och brytpunkter. Du kan också läsa om vilka komponenter som kommer tas bort i december.
  • Version 19.6.2

    Version 19.6.2 innehåller förbättringar i layoutsystemet och i komponenten för multi-select.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide