Jordbruksverkets styleguide

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

  • Version 16.1.0 är driftsatt

    Versionen innehåller felrättningar samt några nya funktioner i kort, utfällbart stycke och laddningsindikatorn.
  • Du kan registrera din drake

    Den finns nya riktlinjer för hur du ska visa användaren att ett fält är obligatoriskt. Det finns också förbättrad information om hur du ska använda styleguiden och det går att se när den första versionen av en komponent driftsattes. Den påhittade e-tjänsten där du kan se hur styleguidens komponenter fungerar tillsammans har bytt namn från Kattregistret till Drakregistret. 
  • Version 16.0.20 är driftsatt

    Version 16.0.20 innehåller brytande förändringar. Versionen innehåller också nya komponenter för navigeringskort och sök. För att förenkla för dig kan du nu använda ett färdigt skript för att införa de brytande förändringarna i ditt projekt. 

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide