Jordbruksverkets styleguide

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

  • Version 15.4.11

    Den här versionen innehåller en hel del förbättringar i befintliga komponenter samt webbkomponenten för bifoga fil.
  • Version 15.2.7 är driftsatt

    Versionen innehåller nya komponenter för kort, objektlista och en ny variant av laddningsindikatorn, det vill säga spinnern.
  • Version 15.1.4 är driftsatt

    Version 15.1.4 innehåller felrättningar, en ny webbkomponent och några förbättringar. Du kan också läsa om vad vi håller på att utveckla i styleguiden så att du är förberedd inför kommande versioner.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide