Jordbruksverkets styleguide

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

  • Version 16.0.20 är driftsatt

    Version 16.0.20 innehåller brytande förändringar. Versionen innehåller också nya komponenter för navigeringskort och sök. För att förenkla för dig kan du nu använda ett färdigt skript för att införa de brytande förändringarna i ditt projekt. 
  • Version 15.4.11

    Den här versionen innehåller en hel del förbättringar i befintliga komponenter samt webbkomponenten för bifoga fil.
  • Version 15.2.7 är driftsatt

    Versionen innehåller nya komponenter för kort, objektlista och en ny variant av laddningsindikatorn, det vill säga spinnern.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide