Version 11.1.0 är driftsatt

Den här versionen innehåller flera brytande förändringar. Bland annat är alla inmatningsfält förändrade för att de ska bli bättre ur tillgänglighetsynpunkt. Även riktlinjerna för om man ska märka upp de obligatoriska eller valfria fälten är ändrade. De nya riktlinjerna säger att de obligatoriska fälten ska märkas upp.

Nytt och förändrat

Nya komponent

  • Datumfält: Det finns nu en ny komponent för datumfält som fungerar för mobil och platta.
  • Informationsetikett, det vill säga tagg: Det finns nu en ny variant av informationsetiketter. Den används till exempel för att märka ut obligatoriska fält samt för att markera felifyllda fält.

Felrättningar

  • Bifoga fil: Nu blir de bifogade filerna upplästa av skärmläsare. I de fall man vill ta bort en fil läser skärmläsaren även upp vilken fil som tas bort.
  • Textknapp i storlek large: Den är är nu förstorad så att den uppfyller högra krav på tillgänglighet.
  • Menyn: Fonten är förstorad samt färgen är bytt till svart istället för blå och har därigenom en bättre kontrast.
  • Tabeller: Allt innehåll i tabellerna har fått ett nytt radavstånd eftersom det tidigare var svårt att läsa.

Brytande förändringar

  • Inmatningsfält: På alla inmatningsfält ligger nu de beskrivande texterna mellan etiketten och fältet istället för under fältet. De beskrivande texterna kan vara hjälptexter, formathjälp men även felmeddelanden. Vi har ändrat för att göra fälten mer tillgängliga.
  • Obligatoriskt alternativt valfritt: Riktlinjerna för vilka fält som ska markeras är ändrade. Det är alltid de obligatoriska fälten som ska markeras med informationsetiketten för obligatorisk. De valfria fälten ska inte märkas upp.
  • Utfällbart stycke: Nu läser skärmläsare upp om det utfällbara stycket är öppet eller stängt.
  • e-body: Nu är bottom margin satt till 0. Behöver systemet en margin i bodyn så får ni själva ange hur stor den ska vara.

Hämta CSS

 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/11.1.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-z+whuGaeA6RezX7stFoZMo6l3CzzB2qzRDTErABGX9k=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/11.1.11/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.js" integrity="sha256-1Yoq4HhzJZwPyf8C2SkI2rzQRu7WQFc2K4wWpYdNCOU=" crossorigin="anonymous"></script>

Något du funderar över?

Hör av dig till styleguideteamet om du vill veta mer eller undrar över något. Du når oss på styleguide@jordbruksverket.se eller genom att komma förbi oss i landskapet i NO3. Vi gillar besök!

Publicerad