Version 18.2.33 är driftsatt

Versionen innehåller en ny funktion och felrättningar i några olika komponenter. Vi ber också om din hjälp för att förbättra rutinerna för driftsättningar.

Nytt och förändrat

Nya funktioner

  • Modalt fönster: Om man öppnar modalen med till exempel en knapp så hamnar fokus på den knappen igen när man stänger modalen. Den funktion är bra för till exempel tillgänglighetet.

Felrättningar

  • Modalt fönster: Tidigare gick det att även scrolla bakgrunden när det modala fönstret var öppet i de fall man använda attributet open för att öppna och stänga. Nu är det felet korrigerat. Tidigare gick det också att tabba sig ur modalen. Det felet är också korrigerat.
  • Dropdown: Tidigare kunde man ha flera dropdown öppna samtidigt. Det blir problem om man har flera dropdown under varandra. Nu är det felet korrigerat så att bara en dropdown åt gången är öppen.
  • Toaster: Vi har korrigerat animeringen.
  • Textfält: Tidigare skapades det upp en tom label även om man inte angav en label. Det är dåligt ur tillgänglighetssynpunkt. Det är korrigerat nu så att det bara skapas utt en label i de fall man anger en label.
  • Sidpanel: Tidigare var det problem om man använde en sidpanel under ett element som inte var body. Nu är det korrigerat så att det inte krävs en body för att använda sidpanelen. Tidigare fungerade inte sidpanelen i shadow DOM. Nu är det korrigerat så att det fungerar.
  • Sök: Tidigare skickade inget submit event när man klickade på sökknappen. Det är korrigerat nu så att det skickas ett submit event.

Pågående arbete i styleguiden

Just nu jobbar styleguideteamet med tomrum och layout. Vi ser också över rutiner för driftsättningar av styleguiden.

Tyck till om rutinerna för driftsättningar

Styleguiden driftsätter nya versioner vid varje ordinarie driftsättning och vid var fjärde driftsättning är det brytande förändringar. Det betyder att styleguiden kan korrigera fel och leverera nya komponter snabbt och ofta. Det är ett problem att flera system som använder styleguiden inte uppdaterar när det kommer nya versioner utan ligger kvar med gamla versioner av styleguiden. Det leder till att buggar finns kvar och att målet med att ha enhetliga system inte nås. Nu ser vi över rutinerna för driftsättningar och vi vill gärna höra vad du tycker. Hur skulle vi kunna förenkla för ditt team så att det blir enklare att vara i fas med styleguidens versioner? Har du synpunkter och förslag på förbättringar kan du gärna mejla oss i stylelguideteamet.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@18.2.33

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.2.33/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-j6MCKTCETBKPsnPaoBBs0wBPyqOzxUwSQGp7r7nAqXY=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script  src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.2.33/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-+SjoMHsfmwH5cCpNKuc1+g4R/vfiR0eN+QsQKlsSV+w=" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.2.33/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-IXxf2PTUV6lV9lHFm81XdlJU1lPLtFkU8qRis6FQYNI=" crossorigin="anonymous"></script> 

Publicerad