Version 19.7.4

Version 19.7.4 innehåller felrättningar för multi-select, single-select och knappar. Den innehåller också filer med styleguidens SCSS-variabler för fontstorlek, tomrum och brytpunkter. Du kan också läsa om vilka komponenter som kommer tas bort i december.

Nytt och förändrat

Felrättningar

 • Multi-select: Nu försvinner inte längre mellanrummet mellan de valda alternativen i de fall man väljer många alternativ. Man kan nu också ta bort ett valt alternativ med hjälp av back-spaceknappen.
 • Single-select: Nu får man inte längre ett felmeddelanden när man använder attributet selected value för att sätta ett förvalt värde.
 • Knappar: Vi har justerat höjden på alla textknappar, det vill säga small, medium och large, så att de har samma höjd som primär- och sekundärknapparna.

Nya funktioner

 • SCSS-variabler: Det finns tre nya filer du kan ladda ner för att hämta hem SCSS-variabler. Filerna är för fontstorlek, tomrum och brytpunkter. Laddar du ner filerna kan ditt projekt utgå från de variabler styleguiden använder i komponenterna.

Komponenter tas bort

Alla gamla javascriptkomponenter, som inte är webbkomponenter, kommer att tas bort från och med version 20.x.x som beräknas driftsättas i december. Kolla redan nu över så att du inte använder någon av de komponenterna. Här kan du se vilka de gamla komponenterna är och hur du kan söka efter dem i din kod:

 • Flikar, sök efter rel="c-tabs-js"
 • Modal, sök efter rel="c-modal-js"
 • Multi-select, sök efter rel="c-multiselect-js"
 • Multitext, sök efter rel="c-multitext-js"
 • Sökknapp, sök efter rel="c-search-button-js"
 • Sök, sök efter rel="c-stretched-search-js" i din kod
 • Sidpanel, sök efter rel="c-left-sidpanel-js" och rel="c-right-sidpanel-js"
 • Texträknare, sök efter rel="c-text-counter-js"

På gång i Styleguiden

 • Test av betaversionen av en datatabell.
 • Ny utvecklingsplattform för att styleguiden ska fungera bättre för Angular.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@19.7.4

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.7.4/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha512-bHPyVatF3YWfQA3p1/gu5GfVzDSrUBoic1+gAElvi4GLNT8/EwmxeOoIWCa3sviofBlgKqzOwvnGpbI1+df/DQ==" crossorigin="anonymous" />

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.7.4/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha512-r5KHrVlXji5jaty5Gq1NNmntoysp5lpbJWipz9QWTx4k4+XFc2IdnICqvmiIuaBKsWQe1I3M8OrFBSRnnA489Q==" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.7.4/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha512-iK8vbzqMMwMMMekIb6xuhUzR5oYGxeBqqW4zYsHj7/oaSUPc9gkdylXx+OJqKYlf312a6uEJS7w1d9cuDyRVsQ==" crossorigin="anonymous" ></script>

Publicerad