Startmallen gör det lättare att komma igång med styleguiden

Nu finns en startmall som du kan använda när du ska använda styleguiden i ett nytt utvecklingsprojekt. Ska du använda styleguidens komponenter i ett befintligt projekt finns tips och instruktioner som hjälper dig.

Läs om hur du gör för att använda styleguiden

Publicerad