Version 15.0.35 är driftsatt

Version 15.0.35 innehåller brytande förändringar. Den innehåller också felrättningar, nya webbkomponenter och några förbättringar. Du kan också läsa om vad vi håller på att utveckla i styleguiden så att du är förberedd inför nästa version.

Nytt och förändrat

Förändringar i komponenter

 • Utfällbart stycke: Komponenten meddelar med ett event om den är utfälld eller inte.
 • Multitextfält: Ny design med valideringsfel
 • Datumfält: Ändrad till type=date
 • Dropdown, Multi-select, Modalt fönster och Bekräftameddelade: Samtliga går att stänga med Escape
 • Multi-select: Det går nu att välja ett annat värde än visningsnamnet i den valbara listan.

Förändringar i design

 • Färger: Färgerna är uppdaterade

Uppdaterat till webbkomponent

Vi utvecklar alla nya komponeter till så kallade webbkomponenter. De befintliga komponenterna kommer vi att uppdatera allteftersom. I den här driftsättningen har vi uppdaterat de befintliga komponenterna för:

 • Sökknapp och töjbar sök
 • Bekräftameddelande
 • Samtliga inmatningsfält

Du kan läsa information om hur du kan använda webbkomponenter.

Felrättningar

 • Modalt fönster: Ändrat så att man måste skicka ett event på själva komponenten man vill öppna eller stänga.
 • Flikar, Bekräftameddelande, Felsummering, Informationsmeddelande: TIllgänglighetsproblem med Safari sidzoom 200%

Brytande förändringar

Datumväljaren: Borttagen

Nytt designmönster för alla inmatningsfält

 • Samtliga inmatningsfält har fått ett förändrat utseende.
 • Taggen som visade om ett fält är obligatoriskt har ersatts med en asterix, *.
 • Hjälptext och formathjälp är uppdelade i två delar. Formathjälpen som alltid visas och två alternativ för att visa hjälptext, en statisk och en dynamisk variant.

Pågående arbete i Styleguiden

Nya komponenter

 • Toggle
 • Objektlista
 • Kort
 • Asynkron laddningsindikation
 • En mindre variant av sökkomponenten

Webbkomponenter

 • Sidpanel och bifoga fil

Något du funderar över?

Hör av dig till styleguideteamet om du vill veta mer eller undrar över något. Du når oss på styleguide@jordbruksverket.se.

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/15.0.35/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-LqhkR5zeDPpU0WjP9kSgTWxC2mqxdojHjpPKVo0smJg=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/15.0.35/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.js" integrity="sha256-oCIVqXrn8jAcDUnQWP7QlD/yp4xfLk45suyfInwYl9o=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad