Version 15.4.11 är driftsatt

Den här versionen innehåller en hel del förbättringar i befintliga komponenter samt webbkomponenten för bifoga fil.

Nytt och förändrat

Felrättningar och förbättringar

Toggle: Marginalen i vänsterkolumnen är justerad så att den är lika stor som för checkboxar. Nu ser det därför mer enhetligt ut.

Modalt fönster: Har förbättrat för skärmläsare så att användarna stannar kvar i fönstret när de tabbar.

Sidhuvud: Är förbättrad så att title, det vill säga den plats där du skriver tjänstens namn, ser bättre ut på mobila enheter.

Dynamisk hjälptext: När användarna hovrar på frågetecknet blir nu bara frågetecknet markerat och inte det tillhörande inmatningsfältet.

Felsummering: Ikonen "fel" placeras nu på rätt ställe även på mobila enheter.

Bifoga fil: Nu går det att ladda upp flera bilder som fotats med en apple-enhet, som till exempel iPhone. Nu visas det också olika ikoner beroende på vilken filtyp som laddats upp, till exempel word, excel eller pdf. Utseendet på tabort-knappen är också förändrad för att bättre harmonisera med övriga knappar i styleguiden.

Menyn: Vi har lagt till ett nytt klassnamn i koden (menuitem--active) för att visa vilket alternativ som är aktivt.

Uppdaterat till webbkomponent

Vi kommer att utveckla alla nya komponeter till så kallade webbkomponenter. De befintliga komponenterna kommer vi att uppdatera allteftersom. I den här driftsättningen har vi uppdaterat den befintlig komponenten för:

  • Bifoga fil

Du kan läsa information om hur du kan använda webbkomponenter.

Nästa driftsättning

Nästa driftsättning kommer att innehålla brytande förändringar.

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/15.4.11/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-awJmEItoqLc2tcOi7SgFKVnlrNPeFzdy3Fcl1AJcpgU=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/15.4.11/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.js" integrity="sha256-TJObBeGWO61XwhmhWw8nb2MTMXKUVbtsth6VPuq/oYw=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad