Färger som fungerar på skärm

Jordbruksverkets logotypfärger finns nu anpassade för att fungera på skärm. Det finns också färger som inte utgår från Jordbruksverkets färger utan är framtagna för ett speciellt syfte, till exempel färger för systemmeddelanden. Det finns även nyanser av färgerna som kan användas för olika komponenter. Färgerna uppfyller kraven på god kontrast enligt kraven på tillgänglighet i WCAG 2.1.

Publicerad