Version 5.1.0 är driftsatt

Version 5.1.0 innehåller felrättningar och nya varianter av befintliga komponenter, till exempel radioknappar och checkboxar med textfält.

Nytt och förändrat

Nya varianter av komponenter

  • Radioknappar med textfält
  • Checkboxar med textfält

Felrättningar

  • Utseendet på single-select i Explorer
  • Fixat så att disabled radioknappar blir utgråade i Explorer
  • Fixat tabbningen för att navigera till nästa checkbox i Explorer
  • Justerat storleken på input-fält
  • Tagit bort marginalen under labeln på samtliga fält
  • Lagt till valideringsfel på single-select
  • Ändrat storleken på hjälptexten i single-select

Något du funderar över?

Hör av dig till styleguideteamet om du vill veta mer eller undrar över något. Du når oss på styleguide@jordbruksverket.se eller genom att komma förbi oss i landskapet i NO3. Vi gillar besök!

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/5.1.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-Ptn6PL5MMEdIGE7amGTKoiLPJANMhrDP2BsX/gZbRJA=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/5.1.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.js" integrity="sha256-WWJxYLkCwPjcAQFiFWtpXuTKYQ+NVYzKbU0j/5zO5Xw=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad