Version 4.0.4 är driftsatt

Version 4.0.4 av komponentbiblioteket driftsattes den 29 mars. Versionen innehåller nytt gridsystem, ändrad typografi, uppdelning av javascript per komponent och komponenter för olika typer av meddelanden.

Publicerad