Version 5.2.0 är driftsatt

Version 5.2.0 innehåller nya komponenter som till exempel header, meny och flikar. Den innehåller också några förändringar av befintliga komponenter och några felrättningar.

Nytt och förändrat

Nya komponenter

  • Header, det vill säga sidhuvud, för både e-tjänster och interna system
  • Meny
  • Flikar
  • Informationsetikett
  • Textyta som inte är redigeringsbar

Förändringar

  • Etiketterna på komponenter med standardstorlek har blivit större
  • Den gröna bakgrundsfärgen i inmatningsfält är borttagen

Felrättningar

  • Justerat storleken på primära knappar
  • Felet på accordion i Internet Explorer är rättat
  • Valideringsfelet i Single-select är rättat

Brytande förändringar

Inga

Något du funderar över?

Hör av dig till styleguideteamet om du vill veta mer eller undrar över något. Du når oss på styleguide@jordbruksverket.se eller genom att komma förbi oss i landskapet i NO3. Vi gillar besök!

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/5.2.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-NfeBb9jr+c0VIK+gaFzrco5QmWRrYHoeailuEI4u7mo=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/5.2.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.js" integrity="sha256-9rq6oBr23lSfGEB/t3HGFfM0ZZs3oqZH9YYUttcs5L8=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad