Utveckla mot standarder istället för specifika webbläsare

Jordbruksverkets webbplatser och e-tjänster ska fungera bra i de populäraste webbläsarna. Vi ska därför utveckla mot standarder som stöds av många webbläsare istället för att utveckla mot specifika webbläsare.

Publicerad