Version 16.1.0 är driftsatt

Versionen innehåller felrättningar samt några nya funktioner i kort, utfällbart stycke och laddningsindikatorn.

Nytt och förändrat

Felrättningar

Dynamisk hjälptext: texten hamnade tidigare på fel ställe. Det är nu rättat och texten placeras nu direkt ovanför inmatningsfältet.

Single select: Designen på den lilla varianten, det vill säga small, är något justerad. Knappen med pilen är nu lite större än tidigare.

Navigeringskort: Designen är förbättrad så att det syns tydligare när man hovrar eller fokuserar på kortet.

Nya funktioner i komponenter

Kort: Nu har kort även egenskapen "size". Där kan du bestämma fontstorleken i kortet.

Utfällbart stycke, accordion: Nu kan du lägga in annat innehåll än text i det utfällbara styckets rubrik. Du kan till exempel lägga in knappar och länkar.

Laddningsindikator: Nu finns ett event så att det går att lyssna på när en laddningsindikator öppnas eller stängs.

Du kan prenumerera på fler nyheter

Fick du en notifiering om den här nyheten beror det på att du prenumererar på information om när vi driftsätter nya versioner av komponenterna i styleguiden. Du kan även bli notifierad om andra större förändringar i styleguiden, till exempel om nya mönster, hur man använder styleguiden, tips och riktlinjer.

Prenumerera på fler nyheter i styleguiden

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@16.1.0

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/16.1.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-aKJWyi1JE+E1ozCSBXaJaxDtiTA1aOzfmq7T+ZIZRbQ=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/16.1.0/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-wmirfxRxK2nDmXYUPc7R4pNUIGcwsYsAoD2R//iFVGI=" crossorigin="anonymous"></script>

<script nomodule="" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/16.1.0/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-k16tjrHZrJHCFFu44g39E41zKEQceNIpQXSIV8t8g7g=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad