Förbered dig inför kommande driftsättning

Styleguiden har ingen driftsättning i december utan nästa driftsättning blir förmodligen i januari. Den driftsättningen kommer att vara brytande och innehålla förändringar på knappar och komponenten bifoga fil.

Knappar förändras och tas bort

Det finns flera anledningar till att knapparna måste juesteras. Det har varit bland annat varit svårt att veta vilken variant av knappar man ska använda. Vi vill därför göra det enklare att välja rätt och mer enhetligt.

Lättare att göra enhetliga val

 • Det var tidigare svårt att veta om en knapp var primär eller sekundär. Det är nu uppenbart på alla bakgrunder vilken knapp som är primär respektive sekundär. Detta underlättar inte minst för användaren av ett system.
 • Textknappen försvinner. Det har varit svårt att veta om man ska använda en textknapp eller länk eftersom de har varit lika utseendemässigt. Syftet med en textknapp var att den skulle användas när man ändrar något på sidan, medan en länk ska leda användaren bort från sidan. På grund av att de har varit så lika så har de använts inkonsekvent vilket försvårar för en användare. Vi har därför tagit bort textknappen så att alla knappar nu ser ut som knappar. Det gör det förhoppsningsvis lättare för alla att välja rätt komponent beroende på syftet.

Tillgängligheten är förbättrad

Vi har också förbättrat knapparna så att de bättre uppfyller tillgänglighetskraven.

 • Mediumknappen uppfyller nu AAA-nivån. Den är alltså väl förberedd för strängare tillgänglighetskrav.
 • Smallknappen är så liten som den överhuvudtaget kan vara för att kunna nå AA-nivån.
 • Kompaktvarianten, som är en variant av mediumknappen, är anpassad för att passa i andra komponenter som till exempel i en datatabell eller ett kort. Den är på AA-nivå eftersom den har lite mindre padding än den vanliga mediumknappen. Behöver du en fristående knapp ska du alltså använda mediumknappen och inte den kompakta varianten.
 • De nya knapparna är anpassade för att uppfylla tillgängligehetskraven på kontrast både på ljusgrå, vit och svart bakgrund.

Largeknappen försvinner

Largeknappen försvinner eftersom den var för stor att användas i den typ av system vi utvecklar på Jordbruksverket.

Testa knapparna i förväg och återkoppla till styleguide-teamet

Det är bra om du redan nu går in och testar hur den nya knapparna påverkar ditt projekt. Det gör du enklast via npm genom att installera 20.0.25-SNAPSHOT versionen.

Återkoppla gärna hur det fungerar till Styleguide-teamet senast den 15 januari så att vi hinner göra eventuella förändringar innan driftsättningen.

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@20.0.25-SNAPSHOT

Gamla javascript-komponenter tas bort

Alla gamla javascriptkomponenter, som inte är webbkomponenter, kommer att tas bort från och med version 20.x.x som beräknas driftsättas i december. Kolla redan nu över så att du inte använder någon av de komponenterna. Här kan du se vilka de gamla komponenterna är och hur du kan söka efter dem i din kod:

 • Flikar, sök efter rel="c-tabs-js"
 • Modal, sök efter rel="c-modal-js"
 • Multi-select, sök efter rel="c-multiselect-js"
 • Multitext, sök efter rel="c-multitext-js"
 • Sökknapp, sök efter rel="c-search-button-js"
 • Sök, sök efter rel="c-stretched-search-js" i din kod
 • Sidpanel, sök efter rel="c-left-sidpanel-js" och rel="c-right-sidpanel-js"
 • Texträknare, sök efter rel="c-text-counter-js"

Komponenten bifoga fil förändras

I nästa driftsättning har vi rättat en bugg i komponenten i bifoga fil . Det är en brytanden förändring och den kommer inte fungera utan att ni gör kodändringar. Vi kommer skicka ut information om vad ni behöver ändra när vi närmar oss driftsättningen.

God Jul och ett Gott Nytt År!

Styleguideteamet tackar för allt fint samarbete under året!

Publicerad