Version 20.3.1

Version 20.3.1 innehåller en felrättning av radioknapparna.

Nytt och förändrat

Felrättningar

  • Radioknappar: Nu fungerar det att även placera radioknapparna horisontellt, i fall du har behov av det i din design.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@20.3.1

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/20.3.1/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha512-sFJrvS9kCtWWqGk6fw1ATwOqtZa7MAdw3ae3l0AIB4wI7whxm4k8+V2vroWj+o5DaC3fN6zBPkkbUfRd3GzcyQ==" crossorigin="anonymous"/>

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/20.3.1/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha512-l4dVyGh06GSV/DvCBMCRc1Du4OCwt8RHGVVr6yQg++iMSs2eOWECk/j3P0Udh/pG0XgdGxSsfNwmraQx0xCrPg==" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/20.3.1/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha512-BC6g2+9SS4m/+btHEbb60OJRoXicCRtbHjyire/9M5WUFQcBPX0cSVMuGWVZe41YZTHUXuRYRMSYJa8H4U0TmA==" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad