Version 17.2.0 är driftsatt

Den här versionen innehåller bland annat felrättningar i dropdown, typografin och laddningsindikatorn. Den innehåller också några nya ikoner och en ny funktion i dropdown.

Nytt och förändrat

Nya funktioner i komponenter

  • Dropdown: Det finns nya events som man kan trigga eller lyssna på för att öppna eller stänga dropdown.

Nya ikoner

  • Caret upp
  • Caret vänster
  • Caret höger

Felrättningar

  • Dropdown: Tidigare fick man ibland ett felaktigt felmeddelande när man använde dropdown. Det är tillrättat nu så att det inte ska komma något sådant felmeddelande.
  • Typografin: Tidigare kunde man inte sätta sin egen stil på rubrikerna. Nu är det ändrat så att det går att justera till exempel avstånden. Det kan man behöva göra i bland annat interna system.
  • Laddningsindikatorn: Tidigare triggades inte några event när laddningsindikatorn visades eller stängdes ner. Nu är det tillrättat.

Ställ dina frågor i Elements

Du kan följa oss och ställa frågor i Elements. Servern heter matrix.intern.jordbruksverket.se och gruppen heter "Styleguide hjälp mig" och är en öppen grupp för dig som jobbar på Jordbruksverket. Du kan ställa alla typer av frågor som rör styleguiden och vi svarar så snabbt vi kan.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@17.2.0

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/17.2.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-r0910F6YLSsLVunJhJ7N4sgrUoRSAaxcRFVjjgfow2E=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/17.2.0/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-ct+Xbkxd6rv4EjQ/6IktlFNKh+z5xbgEqHKDcxUQmQg=" crossorigin="anonymous"></script>

<script nomodule src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/17.2.0/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-+SjoMHsfmwH5cCpNKuc1+g4R/vfiR0eN+QsQKlsSV+w=" crossorigin="anonymous"></script>  

Publicerad