Version 16.2.1 är driftsatt

Versionen innehåller tre nya ikoner, ny design på flikar samt flera felrättningar.

Nytt och förändrat

Nya komponeter

 • Inga nya komponenter

Nya ikoner

 • "Flera svar", som är den ikon som används när man kan besvara en fråga med mer än ett svar som i till exempel multi-select och multi-text.
 • "Fråga cirkel" som är den ikon som vi använder för att visa användaren att det finns hjälptexter.
 • "Caret ner", som är den ikon som vi till exempel använder i komponenter för single-select och drop-down.

Ny design på komponent

 • Flikar: Designen är ändrad så att det ska bli lättare för användaren att förstå att det är flikar.

Felrättningar

 • Rubrik H1: De har nu en margin, det vill säga en marginal ovanför rubriken.
 • Checkboxar: Nu går det att aktivera och inaktivera från Angular.
 • Toggle: Nu går det att aktivera och inaktivera från Angular.
 • Radioknappar: Nu går det att aktivera och inaktivera från Angular.
 • Inmatningsfält: Vi har rättat så att skärmläsare läser upp innehållet i en mer logisk ordning. Läsordningen är:
  1. Label, det vill säga etiketten
  2. Hjälptexten, om det finns en sådan
  3. Feltexten, om det finns en sådan
  4. Formathjälpen, om det finns en sådan
  5. Det som man eventuellt har fyllt i inmatningsfältet.

Pågående arbete i styleguiden

Vi ser över innehållet i komponenten för cookies samt designen för utfällbart stycke. Vi tar också fram en ny variant av radioknappar.

Något du funderar över?

Hör av dig till styleguideteamet om du vill veta mer eller undrar över något. Du når oss på styleguide@jordbruksverket.se eller genom att komma förbi oss i landskapet i NO3. Vi gillar besök!

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@16.2.1

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/16.2.1/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-6KcloPnNL4ee9K716oGoFyq9w1ofJWT3I+t2bfeX9sw=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/16.2.1/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.js" integrity="sha256-P7msLltGIoncf9FCVGaEU8tOvi1UZ4KYZBDQ0cO4d+Y=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad