Version 20.2.9

Version 20.2.9 innehåller en ny komponent, den efterlängtade namnvärdelistan. Versionen innehåller också nya funktioner i sidpanelen och ett flertal felrättningar.

Nytt och förändrat

Nya komponenter och nya funktioner

 • Namnvärdelista: Ny komponent som passar när du vill presentera ett värde, det vill säga information, under en etikett.
 • Sidpanel: Nu möjligt att ändra animering när sidpanel öppnas eller stängs, via CSS variablerna:
  • --c-sidpanel-transition-speed: Sätter animationsshastighet.
  • --c-sidpanel-transition-timing-function: Sätter animationsfunktion.
  • --c-sidpanel-transition-delay: Sätter animationsfördröjning.

Felrättningar

 • Bifoga fil: Hover markering på "ta bort" knappen på en bifogad fil är numera korrekt
 • Toggle: Justerat checkmark i toggle så att den är centrerad.
 • Checkbox: Justerat så att checkboxrutan är centrerad mot etiketten.
 • Sidpanel: Rättat så att det går att dynamsikt ändra bredden på sidpanelen. För sidpanel som skjuter innehållet på sidan är det även rättat så att sidpanelen tar hela bredden på sidan i de fall när det inte finns tillräckligt med plats kvar för innehållet när sidpanelen är öppen.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@20.2.9

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/20.2.9/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha512-NREjXHLzpKh0s3ONG8IJd+FRQTJ2rZb1LCZub0OKH8wRwoqjIXmh1kuHy+ZDs7E1POO7K/Ia4rVUaLevtZj8hQ==" crossorigin="anonymous"/>

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/20.2.9/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha512-l4dVyGh06GSV/DvCBMCRc1Du4OCwt8RHGVVr6yQg++iMSs2eOWECk/j3P0Udh/pG0XgdGxSsfNwmraQx0xCrPg==" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/20.2.9/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha512-XBo3yWqt+XvgsvDkfpmDCBBjzq8pJ18tb4x7lsZ3fajZIa+nYEdxKctQXTC/jeTJkJCcvZoHaz6NfWToN9FJdQ==" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad