Version 19.8.6

Version 19.8.6 innehåller en ny komponent för datatabell, det vill säga en tabell som du kan använda när användaren ska kunna sortera, filtrera och söka i en tabell. Versionen innehåller också ny funktionalitet för multi-select och en felrättning i multitextfältet.

Nytt och förändrat

Ny komponent

 • Datatabell: Nu finns en helt ny tabell som du kan använda när användaren ska kunna sortera, filtrera och söka i en tabell. Komponenten innehåller designen men du får själv bygga funktionaliteten utifrån de specifika kraven i ditt projekt.

Ny funktionalitet

 • Multi-select: Nu går det att kopiera innehållet i en tag men snabbkommandot Ctrl + C.

Felrättning

 • Multitextfält: Nu försvinner inte mellanrummet mellan de angivna alternativen.

Komponenter tas bort

Alla gamla javascriptkomponenter, som inte är webbkomponenter, kommer att tas bort från och med version 20.x.x som beräknas driftsättas i december. Kolla redan nu över så att du inte använder någon av de komponenterna. Här kan du se vilka de gamla komponenterna är och hur du kan söka efter dem i din kod:

 • Flikar, sök efter rel="c-tabs-js"
 • Modal, sök efter rel="c-modal-js"
 • Multi-select, sök efter rel="c-multiselect-js"
 • Multitext, sök efter rel="c-multitext-js"
 • Sökknapp, sök efter rel="c-search-button-js"
 • Sök, sök efter rel="c-stretched-search-js" i din kod
 • Sidpanel, sök efter rel="c-left-sidpanel-js" och rel="c-right-sidpanel-js"
 • Texträknare, sök efter rel="c-text-counter-js"

På gång i Styleguiden

 • Ny utvecklingsplattform för att styleguiden ska fungera bättre för Angular.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@19.8.6

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.8.6/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha512-qMChUtUpyFqdDWiz8dCHmT/niK8ynAqPNSNbGCCQzZx2ko9LWPqHBQm11oE8UhEhH73qR4GKKKg7+undsrK1Jw==" crossorigin="anonymous"/>

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.8.6/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha512-r5KHrVlXji5jaty5Gq1NNmntoysp5lpbJWipz9QWTx4k4+XFc2IdnICqvmiIuaBKsWQe1I3M8OrFBSRnnA489Q==" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.8.6/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha512-CfCDjJH2qcDCa1xke3s1ATC6K6c2f72JpmlyUXNSKyZj4F/7auJUIFkqwOpG/N8BkQd+iKGSLJmzC/rSOzy7Uw==" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad