Version 18.1.15 är driftsatt

Den här versionen innehåller en komponent som gör det möjligt för användare som navigerar med tabb att hoppa över återkommande innehåll. Versionen innehåller också en del felrättningar.

Nytt och förändrat

Ny komponent

Hoppa till innehåll: Du ska använda komponenten för att ge användare som navigerar med tangentbord möjlighet att hoppa över återkommande innehåll som till exempel menyer.

Felrättningar

Multi-select: I Angular blev komponenten tidigare "dirty" direkt, det vill säga även om komponenten inte var använd. Det är tillrättat nu.

Laddningsindikatorn: Nu blir komponenten uppläst på skärmläsare direkt när den aktiveras.

CSS-regler som slår på alla element i en komponent är borttagna: Anledningen till detta är att vi inte kan förutse vad som behöver läggas in i en komponent. Förändringen leder till att komponeterna blir mer robusta. De komponenter som berörs är:

Övrigt

Layout: Vi har uppdaterat exemplen så att de är tydligare. Hör gärna av dig till styleguideteamet om du ser saker som kan bli bättre.

Glad sommar!

Vi i styleguideteamet önskar alla en glad sommar!

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@18.1.5

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.1.5/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-lYm5NDN8jm135GOiBH1Qv8YTgELEtrHt1hWqrmEGsJY=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

HTML
<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.1.5/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-cwBfYSJuNpHL3xWXdR/+oKIpuOFXeB897uzjVQis9o8=" crossorigin="anonymous"></script>

<script nomodule src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.1.5/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-+SjoMHsfmwH5cCpNKuc1+g4R/vfiR0eN+QsQKlsSV+w=" crossorigin="anonymous"></script>  

Publicerad