Version 18.4.7 är driftsatt

Versionen innehåller en ny funktion för toggle och checkbox så att du kan använda dem utan en label. Versionen innehåller också felrättningar för z-index och bifoga fil.

Nytt och förändrat

Nya funktioner

  • Toggle: Nu går det att använda en toggle utan att visa labeln. Det gör du genom att använda attributet hide-label.
  • Checkbox: Nu går det att använda en checkbox utan att visa labeln.Det gör du genom att använda attributet hide-label.

Felrättningar

  • Z-index: Vi har kontrollerat alla komponenter som har z-index så att de hamnar i rätt ordning.
  • Bifoga fil: Tidigare när man drog in en fil så laddades filen inte upp korrekt. Nu är det justerat.

Pågående arbete i styleguiden

Just nu arbetar vi i styleguideteamet med:

  • Nya rutiner för driftsättningar.
  • Förbättra och förenkla layouten.
  • Vi ser över Styleguidens webbplats.

Tyck till om rutinerna för driftsättningar

Styleguiden driftsätter nya versioner vid varje ordinarie driftsättning och vid var fjärde driftsättning är det brytande förändringar. Det betyder att styleguiden kan korrigera fel och leverera nya komponter snabbt och ofta. Det är ett problem att flera system som använder styleguiden inte uppdaterar när det kommer nya versioner utan ligger kvar med gamla versioner av styleguiden. Det leder till att buggar finns kvar och att målet med att ha enhetliga system inte nås. Nu ser vi över rutinerna för driftsättningar och vi vill gärna höra vad du tycker. Hur skulle vi kunna förenkla för ditt team så att det blir enklare att vara i fas med styleguidens versioner? Har du synpunkter och förslag på förbättringar kan du gärna mejla oss i stylelguideteamet.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@18.4.7

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.4.7/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-U7uUtyYRqSd8OmuqEmYAumwieRiq2kRjgH6bxUsSi4w=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script  src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.4.7/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-+SjoMHsfmwH5cCpNKuc1+g4R/vfiR0eN+QsQKlsSV+w=" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/18.4.7/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-F0Omlkijp3pu4gbpeBG7Dvr6SgLiCytoJeOyqz6LYJk=" crossorigin="anonymous"></script> 

Publicerad