Version 19.4.5

Version 19.4.5 innehåller tre nya ikoner, en för filtrering, en för tabellkolumner och en för filexport. Versionen innehåller också några felrättningar.

Nytt och förändrat

Nya ikoner

  • Filter: För att visa att det går att filtrera.
  • Tabellkolumner: För att dölja eller visa kolumner i en tabell.
  • Filexport: För att visa att man kan exportera en fil.

Felrättningar

Textknapp: Utseendet vid hovring är förbättrat.

Single-select: Tidigare kunde ett förvalt värde försvinna i Angular. Nu är det tillrättat så att det förvalda värdet ska synas.

Knappen för hjälptext som finns i flera inmatningsfält: Nu är det tydligare när knappen är fokuserad.

På gång i styleguiden

  • Datatabell
  • Ny utvecklingsplattform för att styleguiden ska fungera bättre för Angular.

Styleguideteamet önskar dig en fin midsommar!

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@19.4.5

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.4.5/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-93gV5AqMKOQAr0okuU/zRZ1907Q+YezmlAW4z4EoADs=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.4.5/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-HbmWBW/LJ04UhcqrlWrLrw6/YpCT6ge1barXDRCwkSw=" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.4.5/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-HbmWBW/LJ04UhcqrlWrLrw6/YpCT6ge1barXDRCwkSw=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad