Textfält och checkbox

Fler och fler komponenter kommer in i Styleguiden. Nu är komponenterna textfält, textyta, single-select, tabeller, radionknappar och checkboxar klara. Vi har också uppdaterat typografin och informationen om ikonerna. Som vanligt vill vi gärna veta vad du tycker så kontakta styleguideteamet om har synpunkter, frågor eller vill använda en komponent.

Publicerad