Version 19.5.9

Version 19.5.9 innehåller en ny variant av checkboxar. Den innehåller också förbättringar för kort, ikonmallar och knappar med ikoner. Du kan också läsa om hur styleguiden namnsätter CSS-klasserna.

Nytt och förändrat

Felrättningar

  • Kort: Vi har justerat utseendet så att strecket ovanför knapparna ser rätt ut på alla enheter.
  • Ikonmallar: Vi har förbättrat ikonmallarna så att de är lättare att använda och fungerar bättre på alla skärmstorlekar.

Nya funktioner

  • Checkbox utan synlig etikett: Ibland behöver man ha checkboxar utan synlig etikett, till exempel i en tabell. Det är dock viktigt att du anger en etikett i koden eftersom den kommer läsas upp av skärmläsare.
  • Knappar med ikoner: Mellanrummet mellan texten och ikonen läggs nu till automatiskt. Tidigare behövde du själv definiera mellanrummet.

På gång i styleguiden

  • Test av betaversionen av en datatabell.
  • Ny utvecklingsplattform för att styleguiden ska fungera bättre för Angular.

Smått och gott

Är du nyfiken på hur styleguiden namnsätter CSS-klasserna? Nu finns en ny sida med information om CSS-namnsättningen.

Namnsättning av CSS-klasser

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@19.5.9

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.5.9/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-QS/xb6cPmFnXdqaTFbdiP4eF8UTWQl5+fgtT8VD5+gY=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script  src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.5.9/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-eTWrQgaoNAp/KsK19Cb7N22OPn0LXBbdj3cF8uEwn0Q=" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.5.9/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-eTWrQgaoNAp/KsK19Cb7N22OPn0LXBbdj3cF8uEwn0Q=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad