Version 20.4.1

Version 20.4.1 innehåller en felrättning i toggle samt en förändring i den horisontella menyn så att den ska fungera bra i kombination med en dropdown.

Nytt och förändrat

Felrättningar

  • Toogle: Nu ser komponenten bra ut även när man ändrar teckenstorleken. Tidigare följde inte checkboxens storlek med när man ändrade storleken på texten.
  • Meny i kombination med dropdown: Dropdownen är justerad så att den ska passa i en horisontell meny. Du kan se hur det ser ut i den översta exemplet på sidan Horisontell meny.

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@20.4.1

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/20.4.1/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha512-DfGXlsyvlomhgu7XjfB+OtIgSrcSk1ZfyaWaIvOoK40C/YID/1V/YSZdabDM6T2ETO+L1vRoHjGBMbB/lpj1UQ==" crossorigin="anonymous"/>

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/20.4.1/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha512-l4dVyGh06GSV/DvCBMCRc1Du4OCwt8RHGVVr6yQg++iMSs2eOWECk/j3P0Udh/pG0XgdGxSsfNwmraQx0xCrPg==" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/20.4.1/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha512-m0wSawpghwzCgRK6jafF/+UuUx7MqTyLsEKX7j2Znq9onrDCzcbGv7hzFevOLy9yyz3TpGDcy6+n0yjADgrlfA==" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad