Version 5.0.0 är driftsatt

Version 5.0.0 innehåller både helt nya komponenter, någon buggrättning och en brytande förändring.

  • Textfält med bokstavsräknare
  • Checkboxar med kompletterande inmatningsfält
  • Radioknappare med kompletterande inmatningsfält
  • Inmatningsfält för siffror
  • Inmatningsfält för datum
  • Buggrättning av checkboxar: går nu att tabba till en checkbox och trycka på mellanslagstangenten för att markera av eller på.
  • Tagit bort aninimering på brödsmulor
  • Uppdaterad typografi
  • Brytande förändring: namnföränding på inmatningsfältet

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/5.0.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-JUmoySNyn8086dZl8c1g6RQ79t9qBgEeMDJAT+jd0nU=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/5.0.0/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.js" integrity="sha256-CaZPVYe1b/SdD058/0nRfSQrCn9VaXGf5+M18asGBV0=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad