Version 19.6.2

Version 19.6.2 innehåller förbättringar i layoutsystemet och i komponenten för multi-select.

Nytt och förändrat

Felrättningar

  • Multi-select: Vi har ökat avståndet mellan de valda alternativen för att göra det tydligare vilka alternativ som är valda. Vi har också justerat så att fritextsök alltid hamnar efter de redan valda alternativen.

Nya funktioner

  • Layoutsystemet: Nu är det justerat så att långa ord inte bryts, det vill säga avstavas, utan är intakta.

På gång i styleguiden

  • Test av betaversionen av en datatabell.
  • Ny utvecklingsplattform för att styleguiden ska fungera bättre för Angular.

Smått och gott

Är du nyfiken på hur styleguiden namnsätter CSS-klasserna? Nu finns en ny sida med information om CSS-namnsättningen.

Namnsättning av CSS-klasser

Installera npm paket

npm install --save --save-exact @sjv/component-library@19.6.2

Hämta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.6.2/package/dist/release/sjv-komponentbibliotek.css" integrity="sha256-QvLCQ/iE9HaX1BEJNItcjQCSii94QwG24HmM6vJrsIc=" crossorigin="anonymous">

Hämta JavaScript

<script  src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.6.2/package/dist/designsystem/designsystem.js" integrity="sha256-fbifWqmGXqEwJ8F4QqPl5SCKWme9G+Xa59Ltu8HaF2M=" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="module" src="https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/19.6.2/package/dist/designsystem/designsystem.esm.js" integrity="sha256-XB4ebjTDNtAsehZNTxlYs1nujhFJyJgnv/P2W6A2+mI=" crossorigin="anonymous"></script>

Publicerad