Multi-select

Använd multi-select när du har fler än sju alternativ och användaren ska kunna välja mer än ett av alaternativen.

Det finns en känd bugg i Multi-select på grund av förändringarna vi gjorde i checkboxarna. Buggen kommer rättas med driftsättningen i slutet av mars. Jobbar du på Jordbruksverket kan du hämta den rättade koden i Nexus redan nu.

Design och språk

Placera alternativen i en logisk ordning och lägg det mest valda alternativet överst. Om det finns många alternativ och namnen på alternativen är välkända. till exempel olika länder, är bokstavsordning bra.

Texten på etiketten och alternativen

 • Ska vara kort.
 • Ska helst vara så tydlig att användaren förstår vad den ska fylla i utan en hjälptext.
 • Ska helst inte innehålla förkortningar och tecken som till exempel snedstreck.
 • Ska börja med stor bokstav. Avsluta inte med en punkt, även om etiketten består av mer än ett ord.

Hjälptext

Hjälptexten ska hjälpa användaren att fylla i rätt information i fältet.

I första hand ska du använda en så pass tydlig etikett så att en hjälptext inte behövs. Behöver du använda en hjälptext kan du välja mellan två varianter. Du ska använda samma variant i hela systemet och alltså inte blanda dem. Varianterna är:

 • Statisk hjälptext som visas hela tiden för användaren och som används för korta hjälptexter.
 • Dynamisk hjälptext som är dold och visas först när användaren väljer att klicka på ikonen för hjälptext. Den dynamiska hjälptexten ska du använda vid långa hjälptexter.

Behöver du en hjälptext ska du i första hand välja den statiska hjälptexten. Hjälptexten ska vara trevlig men inte pratig. Texten ska vara kort men tillräckligt informativ för att användaren ska bli hjälpt av den. Meningarna i hjälptexten ska börja med stor bokstav och sluta med punkt. För att kunna skriva en bra hjälptext behöver du också förstå användarens behov.

Felmeddelanden

 • Ska komma upp när användaren missat att välja ett alternativ i de fall fältet är obligatoriskt.
 • Tonen ska vara trevlig och inte anklagande. Det är lämpligt att börja beskrivningen med "Välj...", till exempel "Välj minst en hundras.".

Alternativa komponenter

Komponent och kod

Komponenten driftsattes första gången i version 6.0.0. Komponenten kräver Javascript för att fungera.


Parametrar på multi-select

Egenskap

Attribut

Beskrivning

Typ

Förvalt värde

disabled

disabled

Is multi-select disabled?

boolean

false

errorText

error-text

Feltext i multi-select.

string

-

errorTextRef

error-text-ref

Referens till en feltext som visas ifall "valid" är satt till "false".

string

-

helpTextRef

help-text-ref

Reference till hjälptext i multi-select.

string

-

extraClass

extra-class

Lägg till extra klasser i parent elementet string t.ex. extra-class="classnamn1 classnamn2"

string

-

inputId

input-id

Id på komponenten.

string

-

label

label

label text.

string

-

open

open

Är multiselect open?

boolean

-

options

options

Lista av valbar alternativ. Om du skickar in en objektlista så förväntas det finnas ett attribut value som är det som visas i multi-selecten. Obs. måste föjla json format. 

Object[] | string | string[]

-

optionsDisplayAttribute

options-display-attribute

Specificerar vilket attribut i options som ska visas upp i listan med valbara alternativ. OBS. endast aktuell om options är en lista med objekt. Om options är en lista med stängar kommer värdet på detta attribut att ignoreras.

string

'value'

required

required

Är multiselect required?

boolean

false

size


size

Storlek på komponenten, möjliga storlekar small och medium.

string

'medium'

valid

valid

Är multiselect valid?

boolean

true

value

value

Lista med alla valda alternativ. Obs. måste föjla json format. 

Object[] | string | string[]

new Array()

Angular

För att få multi-select att fungera med Angular FormControl och ngModel behöver du lägga in attributet ngDefaultControl som berättar för Angular att multi-select kan ses som en vanligt <input> element och kan då användas med ngModel och formControlName. Obs! Glöm inte att importera FormsModule eller ReactiveFormsModule när du använder ngModel resp. Formcontrol i din Angular modul.

<jv-multi-select ngDefaultControl formControlName="<Your formcontrolname>"
 [options]="<Your options>" [value]="<Your formcontrol model>"
 label="<Your label>">
</jv-multi-select>

Medium

HTML
<jv-multi-select options='[{"value":"Norge"},
       {"value":"Danmark"},
       {"value":"Finland"},
       {"value":"Tyskland"},
       {"value":"Frankrike"},
       {"value":"Ryssland"},
       {"value":"Polen"},
       {"value":"Italien"},
       {"value":"Storbritannien"},
       {"value":"Spanien"},
       {"value":"Ukraina"},
       {"value":"Nederländerna"},
       {"value":"Belgien"},
       {"value":"Grekland"},
       {"value":"Irland"},
       {"value":"Portugal"},
       {"value":"Island"}]' label="Vilka länder har du besökt det senaste året?">
</jv-multi-select>

Small

Storleken small innehåller buggar i ios på små skärmar. Du bör därför använda medium varianten för små skärmar.

HTML
<jv-multi-select size="small" options='[{"value":"Norge"},
       {"value":"Danmark"},
       {"value":"Finland"},
       {"value":"Tyskland"},
       {"value":"Frankrike"},
       {"value":"Ryssland"},
       {"value":"Polen"},
       {"value":"Italien"},
       {"value":"Storbritannien"},
       {"value":"Spanien"},
       {"value":"Ukraina"},
       {"value":"Nederländerna"},
       {"value":"Belgien"},
       {"value":"Grekland"},
       {"value":"Irland"},
       {"value":"Portugal"},
       {"value":"Island"}]' label="Vilka länder har du besökt det senaste året?">
</jv-multi-select>

Obligatorisk

HTML
<jv-multi-select required="true" options='[{"value":"Norge"},
       {"value":"Danmark"},
       {"value":"Finland"},
       {"value":"Tyskland"},
       {"value":"Frankrike"},
       {"value":"Ryssland"},
       {"value":"Polen"},
       {"value":"Italien"},
       {"value":"Storbritannien"},
       {"value":"Spanien"},
       {"value":"Ukraina"},
       {"value":"Nederländerna"},
       {"value":"Belgien"},
       {"value":"Grekland"},
       {"value":"Irland"},
       {"value":"Portugal"},
       {"value":"Island"}]' label="Vilka länder har du besökt det senaste året?">
</jv-multi-select>

Valideringsfel

HTML
<jv-multi-select required="true" valid="false" label="Vilka länder har du besökt det senaste året?" error-text="Välj minst ett land i listan" options='[{"value":"Norge"},
       {"value":"Danmark"},
       {"value":"Finland"},
       {"value":"Tyskland"},
       {"value":"Frankrike"},
       {"value":"Ryssland"},
       {"value":"Polen"},
       {"value":"Italien"},
       {"value":"Storbritannien"},
       {"value":"Spanien"},
       {"value":"Ukraina"},
       {"value":"Nederländerna"},
       {"value":"Belgien"},
       {"value":"Grekland"},
       {"value":"Irland"},
       {"value":"Portugal"},
       {"value":"Island"}]'>
</jv-multi-select>

Statisk hjälptext

Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.
HTML
<jv-multi-select help-text-ref="helptext" options='[{"value":"Norge"},
       {"value":"Danmark"},
       {"value":"Finland"},
       {"value":"Tyskland"},
       {"value":"Frankrike"},
       {"value":"Ryssland"},
       {"value":"Polen"},
       {"value":"Italien"},
       {"value":"Storbritannien"},
       {"value":"Spanien"},
       {"value":"Ukraina"},
       {"value":"Nederländerna"},
       {"value":"Belgien"},
       {"value":"Grekland"},
       {"value":"Irland"},
       {"value":"Portugal"},
       {"value":"Island"}]' label="Vilka länder har du besökt det senaste året?">
 <span slot="helptext" class="label__description">
  Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång
  beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.
 </span>
</jv-multi-select>

Dynamisk hjälptext

Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.
HTML
<jv-multi-select help-text-ref="helptext" options='[{"value":"Norge"},
       {"value":"Danmark"},
       {"value":"Finland"},
       {"value":"Tyskland"},
       {"value":"Frankrike"},
       {"value":"Ryssland"},
       {"value":"Polen"},
       {"value":"Italien"},
       {"value":"Storbritannien"},
       {"value":"Spanien"},
       {"value":"Ukraina"},
       {"value":"Nederländerna"},
       {"value":"Belgien"},
       {"value":"Grekland"},
       {"value":"Irland"},
       {"value":"Portugal"},
       {"value":"Island"}]' label="Vilka länder har du besökt det senaste året?">
 <jv-help-text slot="helptext"><span>Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för
   att testa hur en
   lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.
  </span>
 </jv-help-text>
</jv-multi-select>

Inaktiverad

Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.
HTML
<jv-multi-select disabled="true" help-text-ref="helptext3" label="Vilka länder har du besökt det senaste året?" options='[{"value":"Norge"},
       {"value":"Danmark"},
       {"value":"Finland"},
       {"value":"Tyskland"},
       {"value":"Frankrike"},
       {"value":"Ryssland"},
       {"value":"Polen"},
       {"value":"Italien"},
       {"value":"Storbritannien"},
       {"value":"Spanien"},
       {"value":"Ukraina"},
       {"value":"Nederländerna"},
       {"value":"Belgien"},
       {"value":"Grekland"},
       {"value":"Irland"},
       {"value":"Portugal"},
       {"value":"Island"}]' value='["Norge"]'>
 <jv-help-text slot="helptext3">
  <span>
   Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning
   ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.
  </span>
 </jv-help-text>
</jv-multi-select>

Exempel

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide