Datatabell

Använd en datatabell när du behöver visa information i en tabell och där användaren till exempel ska kunna söka, filtrera och sortera innehållet. Komponenten innehåller designen och du får själv bygga funktionaliteten utifrån de specifika kraven i ditt projekt.

Design och språk

Texten på rubriker

 • Ska vara kort och tydlig.
 • Ska helst inte innehålla förkortningar och tecken som till exempel snedstreck.
 • Ska börja med stor bokstav.

Placering av innehåll i cellerna

För att det ska vara lätt att läsa informationen i tabellen ska

 • celler med text vara vänsterjusterade
 • celler med tal vara högerjusterade.

Centrerad text är svårläst så undvik det.

Brytpunkter

Två olika klassnamnsprefix används för att identifiera enhetens brytpunkter vid olika enhetsbredder. md:klassnamn och sm:klassnamn.

 • md betyder medelstora skärmar och nedåt, till exempel surfplattor.
 • sm betyder små skärmar och nedåt, till exempel mobil.

Komponenter och kod

Komponenten driftsattes första gången i version 19.8.6.

Stödansökan

Journalnummer
Datum
2021-11-20
Namn
Stöd för bredband
Komplett
Status
Inskickad
Journalnummer
4567-8901-2
Datum
2021-12-05
Namn
Inköp av en ny maskin
Komplett
Status
Inskickad
Journalnummer
3456-7890-1
HTML
<style>
  td:nth-child(3) {
   text-align: center;
  }
 </style>

<div class="c-datatable">
 <div class="c-datatable__header">
  <h2 class="c-datatable__header-heading">Stödansökan</h2>
  <div class="c-datatable__header-filters"></div>
 </div>
 <div class="c-datatable__wrapper">
  <table class="c-datatable__table md:c-datatable__table--card--flex">
   <colgroup>
    <col />
    <col />
    <col />
    <col />
    <col />
   </colgroup>
   <thead class="c-datatable__table-header">
    <tr>
     <th class="c-datatable__table-header-col">
      <button class="c-datatable__table-header__button">
       <span>Datum</span>
       <span
        class="c-datatable__table-header__icon sjv-i-chevron-ner"
       ></span>
      </button>
     </th>
     <th class="c-datatable__table-header-col">
      <button class="c-datatable__table-header__button">
       <span>Namn</span>
       <span class="c-datatable__table-header__icon"></span>
      </button>
     </th>
     <th class="c-datatable__table-header-col">
      <button class="c-datatable__table-header__button l-align--center">
       <span>Komplett</span>
       <span class="c-datatable__table-header__icon"></span>
      </button>
     </th>
     <th class="c-datatable__table-header-col">
      <button class="c-datatable__table-header__button">
       <span>Status</span>
       <span class="c-datatable__table-header__icon"></span>
      </button>
     </th>
     <th class="c-datatable__table-header-col">
      <span class="c-datatable__table-header__text">Journalnummer</span>
     </th>
     <td class="c-datatable__table-header-col"></td>
    </tr>
   </thead>
   <tbody class="c-datatable__table-body">
    <tr>
     <td>
      <dl class="c-datatable__table-body__cell">
       <dt class="c-datatable__table-body__cell-description">Datum</dt>
       <dd>2021-11-20</dd>
      </dl>
     </td>
     <td>
      <dl class="c-datatable__table-body__cell">
       <dt class="c-datatable__table-body__cell-description">Namn</dt>
       <dd>Stöd för bredband</dd>
      </dl>
     </td>
     <td>
      <dl class="c-datatable__table-body__cell">
       <dt class="c-datatable__table-body__cell-description">
        Komplett
       </dt>
       <dd aria-label="Ja">
        <span aria-hidden="true" class="sjv-i-check"></span>
       </dd>
      </dl>
     </td>
     <td>
      <dl class="c-datatable__table-body__cell">
       <dt class="c-datatable__table-body__cell-description">Status</dt>
       <dd>Inskickad</dd>
      </dl>
     </td>
     <td>
      <dl class="c-datatable__table-body__cell">
       <dt class="c-datatable__table-body__cell-description">
        Journalnummer
       </dt>
       <dd>4567-8901-2</dd>
      </dl>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>
      <dl class="c-datatable__table-body__cell">
       <dt class="c-datatable__table-body__cell-description">Datum</dt>
       <dd>2021-12-05</dd>
      </dl>
     </td>
     <td>
      <dl class="c-datatable__table-body__cell">
       <dt class="c-datatable__table-body__cell-description">Namn</dt>
       <dd>Inköp av en ny maskin</dd>
      </dl>
     </td>
     <td>
      <dl class="c-datatable__table-body__cell">
       <dt class="c-datatable__table-body__cell-description">
        Komplett
       </dt>
       <dd aria-label="Nej">
        <span aria-hidden="true" class="sjv-i-minus"></span>
       </dd>
      </dl>
     </td>
     <td>
      <dl class="c-datatable__table-body__cell">
       <dt class="c-datatable__table-body__cell-description">Status</dt>
       <dd>Inskickad</dd>
      </dl>
     </td>
     <td>
      <dl class="c-datatable__table-body__cell">
       <dt class="c-datatable__table-body__cell-description">
        Journalnummer
       </dt>
       <dd>3456-7890-1</dd>
      </dl>
     </td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
  <div class="c-datatable__footer"></div>
 </div>
</div>

Översikt över datatabell-klasserna

Klasser för datatabell

Namn

Klassnamn

Beskrivning

Medium

c-datatable--medium

Standard tabell

Small

c-datatable--small

Kompakt tabell (uppfyller inte kraven på tillgänglighet)

Tabell-layout fixed

c-datatable__table--fixed

Alla tabellkolumner har samma bredd.

Kort

c-datatable__table--card

Kortvy på mindre enheter.
Vi har två CSS variabler som styrs när en kort ska konverterats till staplad kort.
--c-datatabell-card-first-child-min-width: 8rem
--c-datatabell-card-last-child-min-width: 60%.

Tillåter horisontell scroll

c-datatable__table--nowrap

Tabellbredden anpassas inte efter tillgänglig plats. Om innehållets bredd är större än enhetens bredd, navigerar du med rullningslisten.

Teknisk information

Teknisk information som till exempel kodskelett hittar du i designsystemet. Där har du också möjlighet att se hur datatabellen ser ut med olika tillägg som till exempel table-layout och scroll.

Teknisk information för datatabell Länk till annan webbplats. (länken nås bara av personer som arbetar på Jordbruksverket)

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide