Single-select

Använd single-select när användaren kan välja ett av åtta eller fler alternativ.

Design och språk

 • Om det inte är obligatoriskt att svara så lägg in ett tomt alternativ, till exempel "Vill inte svara" eller "Vet inte" så att användaren har möjlighet att ångra en inmatning.
 • Placera alternativen i en logisk ordning och lägg det mest valda alternativet överst. Är det till exempel antal kan du börja med det lägsta eller med det högsta, beroende på vad som är mest vanligt, och sedan fortsätta i en logisk ordning.
 • Undvik bokstavsordning om det inte är det mest logiska.
 • Användaren ska alltid kunna hitta ett alternativ som passar. Det kan innebära att du måste lägga till ett alternativ som till exempel vet ej eller övrigt.
 • Undvik överlappande alternativ, som till exempel 10-20 och 20-30 utan välj 10-20 och 21-30.

Texten på etiketten och alternativen

 • Ska vara kort.
 • Ska helst vara så tydlig så användaren förstår vad den ska välja utan att du behöver ha en hjälptext.
 • Ska helst inte innehålla förkortningar och tecken som till exempel snedstreck.
 • Ska börja med stor bokstav. Avsluta inte med en punkt, även om etiketten eller alternativen består av mer än ett ord.

Hjälptext

Hjälptexten ska hjälpa användaren att fylla i rätt information i fältet.

I första hand ska du använda en så pass tydlig etikett så att en hjälptext inte behövs. Behöver du använda en hjälptext kan du välja mellan två varianter. Du ska använda samma variant i hela systemet och alltså inte blanda dem. Varianterna är:

 • Statisk hjälptext som visas hela tiden för användaren och som används för korta hjälptexter.
 • Dynamisk hjälptext som är dold och visas först när användaren väljer att klicka på ikonen för hjälptext. Den dynamiska hjälptexten ska du använda vid långa hjälptexter.

Behöver du en hjälptext ska du i första hand välja den statiska hjälptexten. Hjälptexten ska vara trevlig men inte pratig. Texten ska vara kort men tillräckligt informativ för att användaren ska bli hjälpt av den. Meningarna i hjälptexten ska börja med stor bokstav och sluta med punkt. För att kunna skriva en bra hjälptext behöver du också förstå användarens behov.

Felmeddelanden

 • Ska komma upp när användaren missat att välja ett värde i de fall fältet är obligatoriskt.
 • Tonen ska vara trevlig och inte anklagande. Det är lämpligt att börja beskrivningen med "Välj...", till exempel "Välj en hundras".

Alternativa komponenter

Komponent och kod

Komponenten single select finns i två storlekar, large och medium. Storleken medium kan du använda om utrymmet på skärmen är begränsat.

Large

<jv-dynamisk-input label="Favoritfrukt">
 <select id="select_large">
  <option></option>
  <option>Ananas</option>
  <option>Apelsin</option>
  <option>Banan</option>
  <option>Blodapelsin</option>
  <option>Clementin</option>
  <option>Dadel</option>
  <option>Kiwifrukt</option>
  <option>Päron</option>
  <option>Äpple</option>
 </select>
</jv-dynamisk-input>

Medium

<jv-dynamisk-input label="Favoritfrukt" size="medium">
 <select id="select_medium">
  <option></option>
  <option>Ananas</option>
  <option>Apelsin</option>
  <option>Banan</option>
  <option>Blodapelsin</option>
  <option>Clementin</option>
  <option>Dadel</option>
  <option>Kiwifrukt</option>
  <option>Päron</option>
  <option>Äpple</option>
 </select>
</jv-dynamisk-input>

Obligatorisk

<jv-dynamisk-input label="Favoritfrukt">
 <select id="select_required" required>
  <option></option>
  <option>Ananas</option>
  <option>Apelsin</option>
  <option>Banan</option>
  <option>Blodapelsin</option>
  <option>Clementin</option>
  <option>Dadel</option>
  <option>Kiwifrukt</option>
  <option>Päron</option>
  <option>Äpple</option>
 </select>
</jv-dynamisk-input>

Valideringsfel

<jv-dynamisk-input label="Favoritfrukt" required="" error-text="Välj en frukt" valid="false">
 <select id="select_error">
  <option></option>
  <option>Ananas</option>
  <option>Apelsin</option>
  <option>Banan</option>
  <option>Blodapelsin</option>
  <option>Clementin</option>
  <option>Dadel</option>
  <option>Kiwifrukt</option>
  <option>Päron</option>
  <option>Äpple</option>
 </select>
</jv-dynamisk-input>

Statisk hjälptext

Den frukt du köper oftast
<jv-dynamisk-input label="Favoritfrukt" help-text-ref="helptext">
 <span slot="helptext" class="label__description">Den frukt du köper oftast</span>
 <select id="select_statisk">
  <option></option>
  <option>Ananas</option>
  <option>Apelsin</option>
  <option>Banan</option>
  <option>Blodapelsin</option>
  <option>Clementin</option>
  <option>Dadel</option>
  <option>Kiwifrukt</option>
  <option>Päron</option>
  <option>Äpple</option>
 </select>
</jv-dynamisk-input>

Dynamisk hjälptext

ICA har undersökt vilka frukter som är populäras i sina cirka 1 400 butiker och kommit fram till att det är bananen som vi svenskar gillar mest. Därefter hittas äpple och apelsin. Vilken är din favorit?
<jv-dynamisk-input label="Favoritfrukt" help-text-ref="helptext" error-text="Välj en frukt">
 <jv-help-text slot="helptext">ICA har undersökt vilka frukter som är populäras i sina cirka 1 400 butiker och kommit fram till att det är bananen som vi svenskar gillar mest. Därefter hittas äpple och apelsin. Vilken är din favorit? </jv-help-text>
 <select id="dynamisk_select" required="">
  <option></option>
  <option>Ananas</option>
  <option>Apelsin</option>
  <option>Banan</option>
  <option>Blodapelsin</option>
  <option>Clementin</option>
  <option>Dadel</option>
  <option>Kiwifrukt</option>
  <option>Päron</option>
  <option>Äpple</option>
 </select>
</jv-dynamisk-input>

Inaktiverad

Den frukt du köper oftast
<jv-dynamisk-input label="Favoritfrukt" help-text-ref="helptext" error-text="Välj en frukt">
 <jv-help-text slot="helptext">Den frukt du köper oftast</jv-help-text>
 <select id="select_disabled" disabled="">
  <option></option>
  <option>Ananas</option>
  <option>Apelsin</option>
  <option>Banan</option>
  <option>Blodapelsin</option>
  <option>Clementin</option>
  <option>Dadel</option>
  <option>Kiwifrukt</option>
  <option>Päron</option>
  <option>Äpple</option>
 </select>
</jv-dynamisk-input>

Endast HTML och CSS

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide