Inmatningsfält

Inmatningsfält är samlingnamnet för komponenter där användaren antingen ska göra ett val eller fylla i information. Det kan till exempel vara textfält, radioknappar och checkboxar.

Visa vad som är obligatoriskt

Utgångsläget är att du inte ska be om mer information än vad som är nödvändigt.

De fält som är obligatoriska för användaren att fylla i ska du markera med en *. För att förklara vad * betyder kan du använda texten * obligatoriskt i början av din tjänst.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide