Utfällbara stycken

Utfällbara stycken, det vill säga accordion, finns två varianter. En som främst används för att dölja respektive visa text och en som används för att dölja respektive visa innehåll i formulär.

Design och språk

När du ska använda ett utfällbart stycke

 • Utfällbara stycken för text används främst på webbplatser och där du vill dölja viss information för att på så sätt få en mer överskådlig layout. Du kan också använda utfällbara stycken för att dölja avsnitt i texter som är av sekundärt intresse för alla eller vissa grupper av användare.
 • Utfällbara stycken för formulär används främst i e-tjänster och interna system.

När du inte ska använda utfällbara stycken

Använd inte utfällbara stycken för att navigera i ett flöde med flera steg, till exempel i en ansökan.

Skriv en tydlig rubrik

Rubriken ska vara tydlig så att användaren förstår vilken information som finns i det utfällbara stycket. Det är extra viktigt på webbplatser när en användare kan ha använt sökfunktionen och den sökta informationen finns i ett ihopfällt stycke.

Tillgänglighet

För att göra utfällbara stycken tillgängliga ska

 • det första elementet ha en aria-label så att skärmläsaren förstår att det finns en eller flera utfällbara stycken.
 • varje button-element ha ett unikt id och en aria-controls som ska vara samma som id för innehållet i div-taggen som hör till respektive utfällbart stycke
 • varje button-element ha ett aria-expanded attribut för att berätta för skärmläsaren om innehållet är utfällt eller inte
 • innehållet i div-taggen ha ett aria-hidden attribut som berättar för skärmläsaren när innehållet är synligt så den vet om texten ska läsas upp eller inte.

Komponent och kod

Komponenten driftsattes första gången i version 1.0.0.

Komponenten finns i storlekarna medium och small. Du kan använda storleken small när utrymmet på skärmen är begränsat.


Parametrar på utfällbart stycke

Egenskap

Attribut

Beskrivning

Typ

Förvalt värde

accordionId

accordion-id

Id för accordion titlen, om inget anges autogenereras ett id.

string

-

componentSize

component-size

Storlek på det utfällbara stycket, möjliga alternativ är 'large' eller 'medium'.

string

'medium'

expanded

expanded

Ska det utfällbara stycket vara utfällt?

boolean

false

heading

heading

Titeln på det utfällbara stycket.

string

-

headingLevel

heading-level

Rubriknivå på titeln.

number

3

Event på utfällbart stycke

Event

Beskrivning

Type

expandedChange

Change event som triggas när expanded attributet ändras.

CustomEvent<boolean>

Medium

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

Enkelt beskrivet ska du följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på AA nivå. Det betyder att du ska följa de 50 kriterierna som är märkta med A och med AA. Det ska också finnas en tillgänglighetsredogörelse där vi t.ex. beskriver för användarna av våra digitala tjänster om någon information inte är tillgänglig. Det ska också finnas en kommentarsfunktion där användarna ska kunna påpeka brister i tillgängligheten.

<div aria-label="accordion Control Group links" class="c-accordion-group">
 <jv-accordion heading="Använda Styleguiden" heading-level="4" expanded="true">
  <p>
   Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala
   tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen
   mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.
  </p>
 </jv-accordion>
 <jv-accordion heading="Tillgänglighetskraven" heading-level="4">
  <p>
   Enkelt beskrivet ska du följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på AA nivå. Det betyder
   att du ska följa de 50 kriterierna som är märkta med A och med AA. Det ska också finnas en
   tillgänglighetsredogörelse där vi t.ex. beskriver för användarna av våra digitala tjänster om någon
   information inte är tillgänglig. Det ska också finnas en kommentarsfunktion där användarna ska kunna
   påpeka brister i tillgängligheten.
  </p>
 </jv-accordion>
</div>

Small

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

Enkelt beskrivet ska du följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på AA nivå. Det betyder att du ska följa de 50 kriterierna som är märkta med A och med AA. Det ska också finnas en tillgänglighetsredogörelse där vi t.ex. beskriver för användarna av våra digitala tjänster om någon information inte är tillgänglig. Det ska också finnas en kommentarsfunktion där användarna ska kunna påpeka brister i tillgängligheten.

<div aria-label="accordion Control Group links" class="c-accordion-group">
 <jv-accordion heading="Använda Styleguiden" heading-level="4" component-size="small">
  <p>
   Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala
   tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen
   mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.
  </p>
 </jv-accordion>
 <jv-accordion heading="Tillgänglighetskraven" heading-level="4" component-size="small">
  <p>
   Enkelt beskrivet ska du följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på AA nivå. Det betyder
   att du ska följa de 50 kriterierna som är märkta med A och med AA. Det ska också finnas en
   tillgänglighetsredogörelse där vi t.ex. beskriver för användarna av våra digitala tjänster om någon
   information inte är tillgänglig. Det ska också finnas en kommentarsfunktion där användarna ska kunna
   påpeka brister i tillgängligheten.
  </p>
 </jv-accordion>
</div>

Medium för formulär

<form>
 <div aria-label="accordion Control Group links" class="c-accordion-group">
  <jv-accordion heading="Stycke ett" heading-level="4">
   <div>
    <div class="c-space--m"></div>
     <jv-dynamisk-input error-text="Fyll i förnamnet." help-text="Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning
                  ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls." label="Förnamn">
     <input autocomplete="given-name" id="input-text-helptext-dynamisk-large" name="text2" required="" type="text">
    </jv-dynamisk-input>

    <jv-multi-select label="Vilka länder har du besökt det senaste året?" options="['Norge',
          'Danmark', 'Finland', 'Tyskland', 'Frankrike', 'Ryssland', 'Polen',
          'Italien', 'Storbritannien', 'Spanien', 'Ukraina', 'Nederländerna',
          'Belgien', 'Grekland', 'Irland', 'Portugal','Island']" required="true">
    </jv-multi-select>
   </div>
  </jv-accordion>

  <jv-accordion heading="Stycke två" heading-level="4">
   <div>
    <div class="c-space--m"></div>
    <jv-dynamisk-input label="Välj din favoritfrukt">
     <select id="select-accordion-form-2">
      <option></option>
      <option>Ananas</option>
      <option>Apelsin</option>
      <option>Banan</option>
      <option>Blodapelsin</option>
      <option>Clementin</option>
      <option>Dadel</option>
      <option>Kiwifrukt</option>
      <option>Päron</option>
      <option>Äpple</option>
     </select>
    </jv-dynamisk-input>
   </div>
  </jv-accordion>
 </div>
</form>

Small för formulär

<form>
 <div aria-label="accordion Control Group links" class="c-accordion-group">
  <jv-accordion heading="Stycke ett" component-size="small" heading-level="4">
   <div>
    <div class="c-space--m"></div>
    <jv-dynamisk-input error-text="Fyll i förnamnet." helptext="Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning
         ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls." input-ref="input" label="Förnamn" size="small">
     <input autocomplete="given-name" id="input-text-helptext-dynamisk-small_2" name="text2" required="" type="text">
    </jv-dynamisk-input>
    <jv-multi-select label="Vilka länder har du besökt det senaste året?" options="['Norge',
          'Danmark', 'Finland', 'Tyskland', 'Frankrike', 'Ryssland', 'Polen',
          'Italien', 'Storbritannien', 'Spanien', 'Ukraina', 'Nederländerna',
          'Belgien', 'Grekland', 'Irland', 'Portugal','Island']" required="true" size="small">
    </jv-multi-select>
   </div>
  </jv-accordion>

  <jv-accordion heading="Stycke två" heading-level="4" component-size="small">
   <div>
    <div class="c-space--m"></div>
    <jv-dynamisk-input label="Välj din favoritfrukt" size="small">
     <select id="select-accordion-form-small-2">
      <option></option>
      <option>Ananas</option>
      <option>Apelsin</option>
      <option>Banan</option>
      <option>Blodapelsin</option>
      <option>Clementin</option>
      <option>Dadel</option>
      <option>Kiwifrukt</option>
      <option>Päron</option>
      <option>Äpple</option>
     </select>
    </jv-dynamisk-input>
    <button class="c-btn--medium">Skicka in</button>
   </div>
  </jv-accordion>
 </div>
</form>

Knappar i rubriken

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

Enkelt beskrivet ska du följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på AA nivå. Det betyder att du ska följa de 50 kriterierna som är märkta med A och med AA. Det ska också finnas en tillgänglighetsredogörelse där vi t.ex. beskriver för användarna av våra digitala tjänster om någon information inte är tillgänglig. Det ska också finnas en kommentarsfunktion där användarna ska kunna påpeka brister i tillgängligheten.

<div aria-label="accordion Control Group links" class="c-accordion-group">
 <jv-accordion heading="Stycke ett" heading-level="4" title-content-ref="title_btn">
  <button class="c-btn--medium btn-class" slot="title_btn">
   <span class="sjv-i-skrap ikon-class"></span>Ta bort
  </button>
  <p>
   Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala
   tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen
   mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.
  </p>
 </jv-accordion>
 <jv-accordion heading="Stycke två" heading-level="4" title-content-ref="title_btn">
  <button class="c-btn--medium btn-class" slot="title_btn">
   <span class="sjv-i-skrap ikon-class"></span>Ta bort
  </button>
  <p>
   Enkelt beskrivet ska du följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på AA nivå. Det betyder
   att du ska följa de 50 kriterierna som är märkta med A och med AA. Det ska också finnas en
   tillgänglighetsredogörelse där vi t.ex. beskriver för användarna av våra digitala tjänster om någon
   information inte är tillgänglig. Det ska också finnas en kommentarsfunktion där användarna ska kunna
   påpeka brister i tillgängligheten.
  </p>
 </jv-accordion>
</div>

Äldre version av utfällbart stycke

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide