Textfält

Använd ett textfält när användaren ska fylla i en rad med text.

Design och språk

Texten på etiketter

 • Ska vara kort.
 • Ska helst vara så tydlig så användaren förstår vad den ska fylla i utan att du behöver ha en hjälptext.
 • Ska inte innehålla förkortningar och tecken, som till exempel snedstreck.
 • Ska börja med stor bokstav. Avsluta inte med en punkt, även om etiketten består av mer än ett ord.

Hjälptext

Hjälptexten ska hjälpa användaren att fylla i rätt information i fältet. I första hand ska du använda en så pass tydlig etikett så att en hjälptext inte behövs. Behöver du använda en hjälptext kan du välja mellan två varianter. Du ska använda samma variant i hela systemet och alltså inte blanda dem. Varianterna är:

 • Statisk hjälptext som visas hela tiden för användaren och som används för korta hjälptexter.
 • Dynamisk hjälptext som är dold och visas först när användaren väljer att klicka på ikonen för hjälptext. Den dynamiska hjälptexten ska du använda vid långa hjälptexter.

Behöver du en hjälptext ska du i första hand välja den statiska hjälptexten. Hjälptexten ska vara trevlig men inte pratig. Texten ska vara kort men tillräckligt informativ för att användaren ska bli hjälpt av den. Meningarna i hjälptexten ska börja med stor bokstav och sluta med punkt. För att kunna skriva en bra hjälptext behöver du förstå användarens behov.

Formathjälp

Ge bara formathjälp om det är viktigt att användaren fyller i fältet i ett speciellt format.

Formathjälpen ligger ovanför fältet så att den syns även när användaren har börjat fylla i fältet, du ska alltså inte använda en så kallad placeholder för formathjälpen.

Felmeddelanden

 • Meddelandet ska komma upp när användaren antingen har missat att fylla i ett obligatoriskt fält eller när den har fyllt i informationen i fel format.
 • I de fall fältet har formathjälp ska felmeddelandet inte innehålla samma information som formathjälpen.
 • Meddelandet ska hjälpa användaren att förstå hur den ska göra för att rätta till felet. Det ska alltså inte bara stå att något är fel utan även ge tydlig information om vad användaren kan göra för att rätta till felet.
 • Tonen ska vara trevlig och inte anklagande.
Textfält med fasta texter

Etikett

Formathjälp

Felmeddelande

Förnamn

Behövs inte

 Fyll i förnamnet.

Efternamn

Behövs inte

Fyll i efternamnet.

Personnummer

10 siffror

Fyll i personnumret med år, månad, dag och dina fyra kontrollsiffor.

Födelsedatum

ÅÅMMDD

Fyll i födelsedatumet i med år, månad och dag.

Organisationsnummer


Fyll i organisationsnumret med 10 siffor.

Personnummer eller organisationsnummer alt. Person-/organisationsnummer

10 siffror

Fyll i personnumret med år, månad, dag och dina fyra kontrollsiffror eller organisationsnumret med 10 siffror.

Mobil

Behövs inte

Fyll i mobilnumret.

Telefon

Behövs inte

Fyll i telefonnumret.

Gatuadress

Behövs inte

Fyll gatuadressen inklusive gatunummer eller postbox.

Utdelningsadress

Behövs inte

Fyll i utdelningsadressen, till exempel gatuadressen med gatunummer eller postbox.

Postnummer

Behövs inte

Fyll i postnumret med fem siffror.

Postort

Behövs inte

Fyll i postorten.

E-post


Fyll i e-postadressen i rätt format.

C/o adress

Behövs inte

Behövs inte eftersom fältet aldrig kan vara obligatoriskt.

Produktionsplatsnummer

SE XXXXXX

Fyll i produktionsplatsnumret i rätt format.

Alternativa komponenter

Komponenter och kod

Komponenten textfält finns i storlekarna large och medium. Storleken medium kan du använda om utrymmet på skärmen är begränsad.

Det är bra att ange attributet "autocomplete" på input element för att specificera för browsern vilken typ av information som ska fyllas i inuti textfältet, på så vis kan browsern ge förslag på vad som ska stå i textfältet baserat på de tidigare värden som fyllts i. Här finns en lista på de värden värden som kan anges i autocompletelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glöm inte att uppdatera alla "id" på inmatningsfältet eftersom de måste vara unika.

Parametrar på textfält

Egenskap

Attribut

Beskrivning

Typ

Förvalt värde

errorText

error-text

Feltext som visas ifall "valid" är satt till "false".

string

-

formatText

format-text

Text som beskriver förmatet i vilket inmatningsfältet ska fyllas i med.

string

-

helpTextRef

help-text-ref

Referens till hjälptext.

string

-

label

label

Label text.

string

-

size

size

Storlek på komponenten, möjliga storlekar är 'large' och 'medium'.

string

'large'

valid

valid

Dafualt så används inmatningsfältet inbyggda validering. Detta kan overridas med valid attributet om man själv vill styra om inmatningsfältet är valid.

boolean

null

Large

<jv-dynamisk-input label="Förnamn">
 <input autocomplete="given-name" id="input-text_large" type="text" name="Förnamn">
</jv-dynamisk-input>

Medium

<jv-dynamisk-input label="Förnamn" size="medium">
 <input autocomplete="given-name" id="input-text_medium" type="text" name="Förnamn">
</jv-dynamisk-input>

Obligatorisk

<jv-dynamisk-input label="Förnamn" error-text="Fyll i förnamnet.">
 <input autocomplete="given-name" required="" id="input-text_required" type="text" name="Förnamn">
</jv-dynamisk-input>

Valideringsfel

<jv-dynamisk-input label="Förnamn" error-text="Fyll i förnamnet." valid="false">
 <input autocomplete="given-name" required="" id="input-text_error" type="text" name="Förnamn">
</jv-dynamisk-input>

Statisk hjälptext

Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.
<jv-dynamisk-input label="Förnamn" help-text-ref="helptext" error-text="Fyll i förnamnet.">
 <span slot="helptext" class="label__description">Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna
  fråga och för
  att testa hur en
  lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.
 </span>
 <input autocomplete="given-name" id="input-text-helptext-statisk-large" type="text" name="text2">
</jv-dynamisk-input>

Dynamisk hjälptext

Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.
<jv-dynamisk-input label="Förnamn" help-text-ref="helptext" error-text="Fyll i förnamnet.">
 <jv-help-text slot="helptext">Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för
  att testa hur en
  lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.
 </jv-help-text>
 <input autocomplete="given-name" required="true" id="input-text-helptext-dynamisk-large" type="text" name="Förnamn">
</jv-dynamisk-input>

Inaktiverad

Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.
<jv-dynamisk-input label="Förnamn" help-text-ref="helptext" error-text="Fyll i förnamnet.">
 <jv-help-text slot="helptext">Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för
  att testa hur en
  lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.
 </jv-help-text>
 <input autocomplete="given-name" disabled="" required="true" id="input-text-helptext-disabled" type="text" name="Förnamn">
</jv-dynamisk-input>

Lösenord

<jv-dynamisk-input label="Lösenord">
 <input autocomplete="off" type="password" id="input-password-1" type="text" min="0" required="" name="Lösenord">
</jv-dynamisk-input>

Inmatningsfält med teckenräknare

Kräver JavaScript.

<jv-dynamisk-input label="Notering">
 <input id="input-text-11" type="text" name="Notering" maxlength="50">
</jv-dynamisk-input>

Endast HTML och CSS

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide