Länkar

Du använder länkar när du vill hjälpa användaren att komma till en annan sida, fil eller dokument.

Design och språk

Text på länken

Komponent och kod

Länk till intern sida 

<a href="https://styleguide.jordbruksverket.se/sa-skriver-vi/skriva-pa-webbplatser.html" class="c-link__light">Skriva på webbplatser</a>

Länk till extern sida

<a href="https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/djurskyddslag-1988534_sfs-1988-534" class="c-link__light--icon-right">Djurskyddslagen (riksdagen.se)<span class="sjv-i-extern-lank"></span></a>

Länk till en fil eller dokument

En länk till en fil eller dokument ska ha en ikon till vänster om länken. Välj den ikon som motsvarar formatet. Skriv också hur stor filen eller dokumentet är, så att användaren kan avgöra om den vill ladda ner eller inte.

<a href="assets/iconmoon_app_guide.gif" class="c-link__light"><span class="sjv-i-pdf-fil"></span>Föreskrifter och råd om hållande av hund och katt (pdf 25,5 kb)</a>

Länk på mörk bakgrund

<a href="assets/iconmoon_app_guide.gif" class="c-link__dark"><span class="sjv-i-pdf-fil"></span>Föreskrifter och råd om hållande av hund och katt (pdf 25,5 kb)</a>

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide