Länkar

Du använder länkar när du vill hjälpa användaren att komma till en annan sida, fil eller dokument.

Design och språk

Text på länken

  • På en webbplats ska du skriva länktexten enligt Skriva för webbplatser.
  • Länkttexten i ett internt system kan vara kort men det ska gå att förstå utifrån sitt sammanhang vart länken leder.

Skriva för webbplatser

Komponent och kod

Komponenten driftsattes första gången i version 1.0.0.

Länk till intern sida 

HTML
<a href="https://styleguide.jordbruksverket.se/sa-skriver-vi/skriva-for-webbplatser.html" class="c-link__light">Skriva på webbplatser</a>

Länk till extern sida

HTML
<a href="https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/djurskyddslag-1988534_sfs-1988-534" class="c-link__light--icon-right">Djurskyddslagen (riksdagen.se)<span class="sjv-i-extern-lank"></span></a>

Länk till en fil eller dokument

En länk till en fil eller dokument ska ha en ikon till vänster om länken. Välj den ikon som motsvarar formatet. Skriv också hur stor filen eller dokumentet är, så att användaren kan avgöra om den vill ladda ner eller inte.

HTML
<a href="assets/iconmoon_app_guide.gif" class="c-link__light"><span class="sjv-i-pdf-fil"></span>Föreskrifter och råd om hållande av hund och katt (pdf 25,5 kb)</a>

Länk på mörk bakgrund

HTML
<a href="assets/iconmoon_app_guide.gif" class="c-link__dark"><span class="sjv-i-pdf-fil"></span>Föreskrifter och råd om hållande av hund och katt (pdf 25,5 kb)</a>

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide