Brödsmulor

Du använder brödsmulor för att hjälpa användaren att navigera samt förstå var i en webbplats eller e-tjänst de befinner sig.

Design och språk

När du ska använda brödsmulor

Brödsmulor ska inte vara den enda vägen för en användare att navigera utan brödsmulor kompletterar alltid ett annat navigeringssätt.

Använd brödsmulor när du vill hjälpa användaren att navigera bakåt på en hierarkisk webbplats eller e-tjänst.

Om du använder någon annan typ av navigering som exempelvis ett sidofält (sidebar) överväg då om användaren också behöver brödsmulor.

När du inte ska använda brödsmulor

Använd inte brödsmulor:

 • på en webbplats med en platt struktur
 • för att visa steg i ett flöde.

Komponent och kod

Komponenten driftsattes första gången i version 1.0.0.

HTML
<nav class="c-breadcrumb" aria-label="brödsmula">
  <ul class="c-breadcrumb_list">
    <li><a href="*">Första nivån</a></li>
    <li><a href="*">Andra nivån</a></li>
    <li><a href="#">Tredje nivån</a></li>
    <li>Fjärde nivån</li>
  </ul>
</nav>

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide